Arbeid & Inkludering

Innhold

Forskning

Her presenterer vi rapporter og forskningsresultater som omhandler arbeidsinkluderingsbransjen.

August 2019

Rapporten fra Proba av det anbudsutsatte Oppfølgingstiltaket, viser at tiltaket er effektivt på å få flere i jobb.  Men samtidig viser den at personer med nedsatt arbeidsevne fortrenges.

Desember 2019

En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019

August 2018

Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov.

April 2019

På oppdrag fra NAV har Sintef sett på hvilke faktorer som påvirker arbeidsgivernes motivasjon og muligheter til å inkludere personer som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet. 

November 2017:  80 prosent av de som får prøve seg i jobb gjennom Ringer i Vannet blir ansatt. Dette kan beskrives som en suksess, sier forsker Jan Tøssebro. Han har ansvar for en NTNU-rapport som evaluerer ordningen.

Mai 2017: Denne rapporten ser nærmere på det nye «attføringsmarkedet» og konkluderer med at resultatet av anbudsutsettingen er en dramatisk kommersialisering av attføringsfeltet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).