Arbeid & Inkludering

Innhold

Forskning

Her presenterer vi rapporter og forskningsresultater som omhandler arbeidsinkluderingsbransjen.

November 2017:  80 prosent av de som får prøve seg i jobb gjennom Ringer i Vannet blir ansatt. Dette kan beskrives som en suksess, sier forsker Jan Tøssebro. Han har ansvar for en NTNU-rapport som evaluerer ordningen.

Mai 2017: Denne rapporten ser nærmere på det nye «attføringsmarkedet» og konkluderer med at resultatet av anbudsutsettingen er en dramatisk kommersialisering av attføringsfeltet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).