Forskning

Her presenterer vi rapporter og forskningsresultater som omhandler arbeidsinkluderingsbransjen.

Digital omlegging under koronapandemien

Mars 2021

Fafo roser digital tiltaksgjennomføring.

Med de sosiale restriksjonene som ble innført i perioden for analysen, mener forskerne det er vanskelig å se for seg at tiltaket kunne vært gjennomført på en bedre måte enn det som ble observert.