Forskning

Her presenterer vi rapporter og forskningsresultater som omhandler arbeidsinkluderingsbransjen.

Velferdsordninger til unge

2021

En ny rapport fra Fafo foreslår å innføre «ungdomslønn» som ny trygdeordning for å unngå uheldig medikalisering av ungdomsledigheten.