Forskning

Her presenterer vi rapporter og forskningsresultater som omhandler arbeidsinkluderingsbransjen.

Arbeidstaker eller deltaker? - Medvirkning og innflytelse i Varig tilrettelagt arbeid

Fontene forskning har publisert en artikkel som ser på hvordan arrangører av Varig tilrettelagt arbeid (VTA) iverksetter målet om tiltaksdeltakernes medvirkning og innflytelse på arbeidsplassene.