Arbeid & Inkludering

Innhold

Forskning

Her presenterer vi rapporter og forskningsresultater som omhandler arbeidsinkluderingsbransjen.

Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag fra Arbeid & Inkludering i NHO analysert samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger ved å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb.

Oktober 2020

Telemarkforskning fikk oppdraget fra Arbeid- og sosialdepartementet med å evaluere dette forsøket med kommunalt ansvar for VTA-tiltaket. Seks kommuner har vært involvert fra 2018 og forsøket er nå utvidet med ett år, dvs. ut 2021. De aktuelle kommunene er Ullensaker, Skedsmo (nå Lillestrøm), Oslo, Stavanger, Fjell (nå Øygarden) og Indre Fosen.

August 2019

Rapporten fra Proba av det anbudsutsatte Oppfølgingstiltaket, viser at tiltaket er effektivt på å få flere i jobb.  Men samtidig viser den at personer med nedsatt arbeidsevne fortrenges.