Supported Employment eller «vanlig» oppfølging?

  • ISBN: 978-82-7988-289-3

PROBA har sammen med Frischsenteret evaluert et forsøk med Supported Employment (SE).

I rapporten sammenlignes resultatene til deltakerne på SE-forsøket med deltakelse på tiltakene Oppfølging og Arbeid med bistand (AMB).

Forskerne finner ingen forskjeller mellom gruppene når det gjelder den langsiktige tilpasningen i arbeidslivet.

Det de omtaler som et overraskende resultat forklares blant annet med at gjennomføringen av Oppfølging og AMB også følger SE-metodikken, og at forskjellene i innholdet i tiltakene dermed ikke er så stor.