Siste nytt

  1. Ekspertbistand - en nøkkel til redusert sykefravær

    Erfaringsseminaret vårt om Ekspertbistand viste med all tydelighet at det jobbes godt og målrettet for å redusere sykefraværet i norske bedrifter. Bred kompetanse og god markedsføring er nøkkelen for å lykkes.

  2. Bedre samspill med NAV lokalt

    Tverrfaglig utviklingsarbeid, effektivt samarbeid med psykologisk trygghet og kunstig intelligens står sentralt på dagsorden når vi samler faglige ledere og mellomledere på Gardermoen 26.-27. september.

  3. - Ta ansvar for utenforskapet

    Det er på høy tid at vi utvider samtalen om arbeidsinkludering til å omfatte lokalpolitikk, skriver Kenneth Stien i Kommunal Rapport.

Bestill IPS-bok

Boken gir en god innføring i Individual Placement and Support (IPS) til alle som jobber med, eller er interessert i, rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Nye Jobpics

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som hjelper personer i studie- og karrierevalg. Nå i ny versjon.

Nyhetsbrev

Arbeid og inkludering tilbyr alle som er interessert gratis abonnement på nyhetsbrev.

 

Juridisk vakttelefon

Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål.

Bruk gjerne vår epost: advokat@nhosh.no. Gratis for medlemmer.

  • Tlf: 47 68 73 84