Econ-rapport: Økonomi og organisering i skjermet sektor