Arbeidsrettede tiltak

Arbeid & Inkluderings medlemsbedrifter hjelper mennesker som står langt unna arbeid, til å få innpass og fotfeste i arbeidslivet. Det gjør de gjennom skreddersydde og effektive arbeidsmarkedstiltak som i hovedsak finansieres av Nav. Her får du en presentasjon av noen av tiltakene.

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for personer som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før de begynner å jobbe i en vanlig bedrift. Over 50 prosent av de som deltar i AFT, ansettes i en stilling eller starter i et utdanningsløp etter tiltaket. Bedriftene som ansetter gjennom AFT, får skreddersydd veiledning og tett oppfølging.

Person med hørselsvern og arbeidsklær sjekker noe på et nettbrett i et produksjonslokale.

Varig tilrettelagt arbeid

Mange av våre medlemsbedrifter tilbyr Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Tiltaket er rettet mot personer som mottar uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet.