Arbeidsrettede tiltak

Arbeid & Inkluderings medlemsbedrifter hjelper mennesker som står langt unna arbeid, til å få innpass og fotfeste i arbeidslivet. Det gjør de gjennom skreddersydde og effektive arbeidsmarkedstiltak som i hovedsak finansieres av Nav. Her får du en presentasjon av noen av tiltakene.

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for personer som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før de begynner å jobbe i en vanlig bedrift. Over 50 prosent av de som deltar i AFT, ansettes i en stilling eller starter i et utdanningsløp etter tiltaket. Bedriftene som ansetter gjennom AFT, får skreddersydd veiledning og tett oppfølging.

Varig tilrettelagt arbeid

Mange av våre medlemsbedrifter tilbyr Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Tiltaket er rettet mot personer som mottar uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet.