Internasjonalt arbeid

EPR Annual Conference 2017 – Picture by Frank ‘t Hart

EPR Annual Conference 2017 – Picture by Frank ‘t Hart.

Alle våre medlemsbedrifter har anledning til å være med i internasjonal gruppe. Hensikten er å få til en bredere kontaktflate overfor European Platform of Rehabilitation (EPR) og andre aktuelle internasjonale relasjoner.

Bedriftene må selv betale for sine ansattes utgifter i denne forbindelse. Deltakelse bør allikevel være av interesse fordi medlemmene i utvalget vil få nyttig kompetanse og en kontaktflate som kan benyttes til utvikling av tjenestetilbudet hjemme og ikke minst til å koble seg opp til ulike internasjonale utviklingsprosjekter mv.

Sekretariatet i bransjeforeningen mottar jevnlig informasjon fra EPR og andre internasjonale instanser. Eksempelvis kan dette dreie seg om internasjonale konferanser, men ikke minst informasjon om utenlandske aktører innen yrkesrettet rehabilitering som søker partnere til ulike EU-program, som for eksempel Leonardo prosjekter. Relevant informasjon videresendes kun til medlemmer i Internasjonal gruppe eller andre medlemsbedrifter som eksplisitt har ønsket å motta slik informasjon. Om din bedrift ønsker å komme på en slik e-postliste, selv om dere ikke er medlem av internasjonal gruppe, vennligst ta kontakt med

Aktiviteter i gruppa har til nå konsentrert seg om enkelte møter vedrørende ulike EU-programmer som for eksempel Leonardo og Progress. Hovedaktiviteten har imidlertid vært at vi deltar på EPR sin Annual Conference.  I forkant av Annual Conference har vi ofte en egen norsk seminardag, hvor vi fordyper oss i enkelte tema, gjerne knyttet til den medlemsbedriften i EPR som arrangerer Annual Conference. På denne måten får vi bedre kjennskap til medlemsbedriftene i EPR og ikke minst få en tilvenning i å snakke ”attføringsengelsk” før selve konferansen starter.