Oslo Economics - Arbeidsforberedende trening: Et tiltak for økt arbeidsdeltakelse blant personer utenfor arbeidslivet

"Mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne." Dette skriver Oslo Economics i sin ferske evaluering av tiltaket.

Oslo Economics har foretatt en gjennomgang av AFT-tiltaket på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo Economics skriver at tiltaket AFT er et stort, viktig og ressurskrevende tiltak, som potensielt kan ha avgjørende betydning for deltakerens fremtidige utsikter i arbeidslivet. Oslo Economics skriver: "Deltakerne i AFT står i hovedsak langt unna arbeid ved oppstart i tiltaket. De er gjengangere i NAV-systemet, ofte med langvarig utenforskap og en historie med flere utprøvde tiltak bak seg."

Oslo Economics fremhever også at mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne og at endringene som kom med AFT, med sammenhengende og langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, fremstår som suksesskriterier.

Oslo Economics viser til at mange tiltaksarrangører i de tre utvalgte fylkene de har sett på leverer 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning, eller mer, og mange tiltaksarrangører opplever at målet er realistisk, så tyder det på at det er potensial for å forbedre resultatene også blant arrangørene som i dag leverer under målet. God og tett oppfølging av tiltaksarrangørene fra Nav fremstår derfor som viktig i den videre utviklingen av tiltaket.  

- Denne rapporten underbygger at AFT er et svært viktig tiltak for de som i utgangspunktet står lengst unna arbeidslivet. Den viser betydningen av forutsigbarhet  og faglighet i et tilbud som krever aktiv samhandling med andre deler av hjelpeapparatet, næringslivet og Nav. Det er betydelige ressurser som legges ned fra tiltaksarrangører for å skape gode tilbud. Resultatene vil alltid variere noe på grunn av næringsgrunnlag eller hvilke brukergrupper som søkes inn i tiltaket, og i hvilken grad Nav følger opp. Men det har helt siden starten av tiltaket vært en sterk stigende kurve i antall formidlinger. I 2020 har bransjen et snitt på formdiling til jobb på 42 prosent, sier direktør Kenneth Stien.