Vi mener

Viktige saker for arbeidsinkluderingsbransjen.

 1. Godt, men ikke godt nok

  I Klassekampen 28. februar sier statssekretær Maria Schumacher Walberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at regjeringens ungdomsgaranti skal sørge for at flere unge som står utenfor arbeidsliv og studier, blir inkludert.

 2. Trenger flere tiltaksplasser – nettopp i gode tider

  Regjeringen har kuttet i arbeidsmarkedstiltak, og mener at det er lettere for ledige å finne jobb uten bistand når arbeidsmarkedet er godt. Arbeid & Inkludering er uenig: – Gode tider gjør det mulig å få flere i sårbare grupper i arbeid, og dette mulighetsrommet må politikerne bruke. I stedet kuttes det i tiltaksplasser til utsatte grupper, sier direktør Kennneth Stien i Arbeid & Inkludering.

 3. Naiv tro på Nav-sponsing

  Som med mye annet i norsk arbeidsliv, er samarbeid nøkkel for å skape god inkludering av personer utenfor arbeidslivet. Den stadig økende satsingen på at penger fra Nav skal stimulere arbeidsgivere til å inkludere mer, bryter faktisk med dette, skriver direktør i Arbeid & Inkludering i Fri Fagbevegelse.

 4. Forsiktig start fra regjeringen

  I tilleggsnummeret til Statsbudsjett repareres kun noen av kuttene i arbeidsmarkedstiltak det opprinnelige statsbudsjettet la opp til. –1000 flere plasser er et positivt signal, men samtidig en litt forsiktig start, sier direktør Kenneth Stien.

 5. Et overgangsvindu for mer arbeidsinkludering

  - Den nye regjeringen har mulighet til å ta avgjørende grep for å få flere i jobb. Kompetansen og metodene for å lykkes med arbeidsinkludering er bedre enn noen gang. Resultatene er bedre. Etterspørselen etter arbeidskraft øker. Nå handler det om å gi gass, sier direktør Kenneth Stien.

Portrett av Kenneth Stien

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt