Våre kurs

 

Vi arrangerer mange kurs som avholdes jevnlig. De fleste kursene er digitale, men kan også bestilles som et lokalt kurs i din bedrift. 
Ta kontakt med oss for pris og mer praktisk informasjon

arbeidoginkludering@nhosh.no

 

Kurs i Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid

Et innføringskurs med arbeidspykolog Stian Midtgård, med bla. angst, depresjon og søvnproblemer som tema. 

Praktisk rettet kurs i Karrierelæring og etikk

I samarbeid med VICA Kompetanse tilbyr vi kurs i Karrierelæring og etikk. Knappekurset er ikke bare et kurs, det er en praktisk implementering av rammeverket i arbeidshverdagen, lagt opp som et læringsløp over flere uker. Du tar i bruk prinsipper og begreper i din arbeidshverdag samtidig som du gjennom kurset får et forum for å drøfte problemstillinger

Kurs om psykiske og kognitive utfordringer i arbeidslivet

En kursrekke med mange praktiske og nyttige kurs, spesielt egnet for arbeidsledere og veiledere i VTA. 

Kurs i Motiverende Intervju (MI)

Innføringskurs og oppdateringskurs med vår populære kursleder Stian Midtgård

Kurs i sluttrapporter

Vi har to ulike kurs i hvordan skrive bedre sluttrapporter til NAV.

Kurs i Inkluderende Jobbdesign

Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgiveres behov for arbeidskraft, men ved bruk av ulike metoder skapes det en merverdi som gjør det interessant og ofte lønnsomt å ansette folk som sliter med å få en jobb på vanlige vilkår.

Grunnkurs i Supported Employment (SE)

Kurset er rettet mot personer som har liten eller ingen erfaring med denne metoden og går over fire halve dager.

 

Kurs i Karriereveiledning

Vi samarbeider med Karriereverktøy om å arrangere de populære kursene i karriereveiledning med Karriereverktøy. Passer for karriereveiledere fra alle sektorer.

Kurs i Jobpics

Jobpics er et billledbasert verktøy for karriereveiledning som er Norges mest brukte i flerkulturell karriereveiledning og som også er mye brukt overfor og ungdom og andre.

Læringsnettverkets kurs

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk blant medlemsbedriftene som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt