Karriereveiledning

En faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsbransjen

Arbeid & Inkludering har levert kurs på karriereveiledningsfeltet siden 2006. Kursene har hatt god respons, og passer for ansatte fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. Kursene er praksisnære,  du får opplæring i og tilgang til nødvendige metoder og verktøy for å gjennomføre karriereveiledningsprosesser i praksis, enten du er ansatt på en skole, arbeidsinkluderingsvbedrift, karrieresenter, eller en flyktningtjeneste. Du finner kurs innen: Karriereveiledning med Karriereverktøy, Jobbfastholdelse, Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, Karriereknappene, Karriereveiledning for flerkulturelle og Jobpics.

Karriereveiledning er viktig i ulike fagfelt i Norge: skoleverk, høyskoler og universitet, karrieresentre og NAV. Ikke minst er karriereveiledning en faglig bærebjelke i alle tiltak i arbeids- og inkluderingsbransjen.  

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse er det nasjonale myndighetsorganet som har ansvaret for faglig utvikling og veiledning innenfor Karriereveiledning. Klikk her for å lese mer om Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Våre kurs passer for veiledere fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. Kursene utfyller hverandre og utgjør tilsammen en god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet. 

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Kjenner du det nasjonale kvalitetsrammeverk for karriereveiledning? Er du nysgjerrig på hva det er og vil ha tips og inspirasjon til hvordan du kan ha nytte av det i din jobb?

Mann som sitter ved PC

Kurs i Karriereveiledning

Dette er sertifiseringskurset i Karriereverktøy. Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy til karriereveiledning. Det finnes på ulike språk og har tekniske løsninger som gir helt nye muligheter for hva du kan oppnå i karriereveiledningen.­­­­

Jobbfastholdelse - Kurs i Karrierekompetanse for jobbmestring

På kursene i Jobbfastholdelse lærer du veiledningsmetodikk til bruk i ulike tiltak i NAVs regi som IPS, SE, oppfølging og VTA. 

VICA Kompetanse holder kurs.

Praktisk rettet kurs i Karrierelæring og etikk

I samarbeid med VICA Kompetanse tilbyr vi kurs i Karrierelæring og etikk. Knappekurset er ikke bare et kurs, det er en praktisk implementering av rammeverket i arbeidshverdagen, lagt opp som et læringsløp over flere uker. Du tar i bruk prinsipper og begreper i din arbeidshverdag samtidig som du gjennom kurset får et forum for å drøfte problemstillinger

Karriereveiledning for flerkulturelle

Hvordan kan vi som karriereveiledere tilnærme oss denne komplekse målgruppen?

Et nytt kurs i innen karriereveiledning for flyktinger og innvandrere. Kurset er digitalt og går over to halve dager. 

Jobpics

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som hjelper personer i studie- og karrierevalg. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt:

kvinne