Arbeid & Inkludering

Innhold

Karriereveiledning er en faglig bærebjelke i arbeidsinkluderingsbransjen.

Karrierekompetanse er den typen ferdigheter et menneske trenger for å klare seg gjennom livet, i betydningen å klare seg best mulig i skole, studier og yrkesroller gjennom livet.