NTNUs evaluering av Ringer i vannet (2017)

- 80 prosent av de som får prøve seg i jobb gjennom Ringer i Vannet blir ansatt. Dette kan beskrives som en suksess, sier forsker Jan Tøssebro. Han har ansvar for en NTNU-rapport som evaluerer ordningen.

Rapporten "Arbeidsgivere og Arbeidsinkludering" kom i desember 2017 og er skrevet av Jan Tøssebro, Sigrid Elise Wik og Thomas Hugaas Molden ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim.

Evalueringen er bred og med flere problemstillinger, men et sentralt spørsmål er om Ringer i vannet har ført til økt rekruttering av personer utenfor arbeidslivet.

- Ville du ha rekruttert den aktuelle personen uten Ringer i Vannet?

- Nei, svarer 57 prosent av bedriftene, mens 27 prosent er usikre. Svarene gjelder konkrete personer som de faktisk har rekruttert. Det er videre slik at en rekrutering gjennom Ringer i vannet ofte leder til at man rekrutterer gjennom ordningen på ny. Det er 3,3 ganger mer rekrutering av folk med hull i CV-en i bedrifter som har avtale med Ringer i Vannet, enn i de øvrige medlemsbedriftene i NHO.

Om rapporten

Rapporten har er basert på intervjuer med NHOs prosjektleder og sju regionale prosjektledere. Det er gjort analyse av statistikk over personer som går ut av tiltak fra AI-bedrifter. Dette er 18 836 personer, hvorav 22 prosent har fått jobb. 21 prosent har fått jobb i NHO-bedrifter. 19 prosent av dette har gått via Ringer i Vannet. Rapporten er dessuten basert på en spørreundersøkelse AI-bedrifter (KAMer), med 106 svar og en svarprosent på 80. Det er også en spørreundersøkelse av ledere i RiV-bedrifter, med 264 svar, svarprosent 28, inkluderer informasjon om 143 utprøvinger/ansettelser. Det er dessuten caseundersøkelse med  9 KAMer, 16 bedrift/kandidater. Og det er en forløpsundersøkelse med 134 personer.

 

Last ned

NTNUs evaluering av Ringer i vannet (2017)