Resultater av oppfølgingstiltak Delrapport 2 / sluttrapport

Når Nav selv følger opp jobbsøkere, koster det 36 prosent mer enn når oppgaven settes ut til eksterne tiltaksarrangører, viser ny evaluering fra Proba.

"Når det gjelder kostnader for NAV ved å kjøpe eller drive tiltak selv, tyder tallene på at Utvidet oppfølging i NAV er vesentlig mer kostbart per deltaker det første året i tiltaket, altså fram til det tidspunktet vi har målt resultater. Forskjellen er såpass stor at de bedre resultatene i Utvidet oppfølging i NAV ikke veier opp for de høyere kostnadene", fastslår Proba.

Mye av forskjellen i resultater mellom Navs interne tiltak og oppfølgingstiltaket som er kjøpt inn fra eksterne, kan forklares ved at deltakergruppene er forskjellige, viser evalueringen. Nav har en målgruppe som er nærmere arbeidslivet. Anbudsutsetting har ført til en målgruppeforskyvning der man prioriterer dem som står nærmest arbeidslivet. Det er overraskende at det også skjer med oppfølging i Navs egen regi.

Arbeid & Inkludering mener det er på høy tid at politikere foretar en grenseoppgang mellom de ulike aktørene på dette området hvor Nav jobber med grupper som står nær arbeidslivet, og forhåndsgodkjente leverandører jobber med grupper som står lengre unna arbeidsmarkedet og som trenger tett og brei oppfølging for å kunne komme i jobb igjen.