Her er vi

Besøksadresse: 
Næringlivets Hus
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Postadresse:
Arbeid & Inkludering 
Postboks 5473 Majorstuen
0305 Oslo

Fakturaadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnr.: 
971 492 821

Telefon: 23 08 86 50

Pressekontakt:
Kenneth Stien
Direktør
Mobil: 924 15 659

Ansattoversikt

Kort om Arbeid & Inkludering