Arbeid & Inkludering

Innhold

Ringer i vannet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Lurer du på noe og vil vite mer? Ta kontakt.

Ansvarlig Ringer i Vannet
Jan Marion Martone, mobil: 906 14 026

Her vil metodegrep, gode eksempler og råd deles KAMer og næringslivskontakter imellom.

Se videoer
Aktuelle nyheter
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!