Arbeid & Inkludering

Innhold

Styret i Arbeid & Inkludering

Ved landsmøtet i Bodø 2016 ble følgende styre valgt:

  • Petter Refsnes, styreleder, Origod AS, Distrikt Vest
  • Steinar Karlstrøm, nestleder, Aksis AS, Distrikt Nord
  • Thor Fjellvang, GREP Grenland AS, Distrikt Sør
  • Gunn Berthelsen, Deltagruppen AS, Distrikt Øst
  • Tao Seim, Vesterålsprodukter AS, Distrikt Nordland
  • Erik Lundbekk, Hadelandprodukter AS, Distrikt Innlandet
  • Hege Karete Hamre, Furene AS, Distrikt Nordvest
  • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, eksternt styremedlem