Kurs- og konferansekalender

Vis filtrering

21 resultater

Type arrangement
Velg område
21 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 3. november - 7. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

  Digitalt kurs i Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA)

  Kurset går over 3 dager (3., 4. november og 7. desember)

 2. 30. november 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  Målretta miljøarbeid – systemet laget rundt arbeidskandidaten

  I disse tider må det enkelte ganger prioriteres og settes i verk flere tjenester og ekstra fokus på målretta arbeidsprosesser og systematisk arbeid enn det som tidligere var nødvendig. Også sentralt ang. omrokkering og endring i etablerte rutiner og prosedyrer som tidligere har representert trygghet og stabilitet for arbeidstakeren.

 3. 2. desember 2021,

  Digitalt kurs på Zoom

  Digitalt kurs i sluttrapporter

  I våre bedrifter går det med mye arbeidstid på å skrive rapporter. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende prinsipper for rapportskriving med fokus på det juridiske aspektet. Man får videre tips for å effektivisere skriveprosessen.

 4. 6. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

  Kurs i kartleggingsverktøyet ASIAS

  På dette kurset får du opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger og andre typer høytfungerende autismespekterforstyrrelser.

 5. 7. - 14. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

  2-dagers digitalt sertifiseringskurs i Karriereverktøy

  Kurset går over 2 dager - 7. og 14. desember

 6. 9. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

  Infomøte om Inkluderende Jobbdesign

  – en ny måte å bemanne en arbeidsplass på

 7. 10. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

 8. 13. desember 2021,

  Digitalt på Zoom

  VTA

  Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon

  Dette er et meget praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.

 9. 11. - 12. januar 2022,

  Digitalt på Zoom

  Asperger og inkludering

  Mennesker med Asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser.