Inkluderende Jobbdesign

Hva er Inkluderende Jobbdesign?

Kommende sertifiseringskurs i Inkluderende Jobbdesign

  1. 28. september - 13. desember 2022,

    Digitalt på Zoom

    Kurs i Inkluderende Jobbdesign

    – en ny måte å bemanne en arbeidsplass på. Kurset går over fire dager - 28. september, 18. oktober, 22. november og 13. desember.