Om Arbeid & Inkludering

Arbeid & Inkludering er en bransjeforening i NHO, som har 115 medlemsbedrifter. Vårt mål er å hjelpe flere mennesker inn i arbeidslivet. Det skjer ved at medlemsbedriftene våre veileder mennesker inn i en jobb eller en utdanning som passer for dem. Dette gjør de på oppdrag for Nav. I tillegg jobber vi for at politikerne skal skape det beste utgangspunktet for at flest mulig får delta i arbeidslivet. Vi tror at moderne arbeidsinkludering bygger på gode relasjoner, og en god match mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kaller vi jobbmatch. Med riktig veiledning og god jobbmatch kan alle delta. Mange får bedre liv av det, i tillegg er det bra for både arbeidsgiverne og for hele samfunnet.