MjøsAnker til næringslivet: - Inkludering kan løse arbeidskraftsmangelen

Foto: MjøsAnker. Foto: MjøsAnker

28.september gikk årets bærekraftkonferanse i Hamar av stabelen. Tema for dagen var sosial bærekraft og verdien av menneskelige ressurser i et uforutsigbart og utfordret samfunn. Ingvild Keller fra vår medlesbedrift MjøsAnker var en av de som sto på scenen, og hun utfordret salen til å tenke arbeidsinkludering som en del av løsningen for å finne arbeidskraft.

Sosial bærekraft er endelig blitt et tema som løftes frem også på de store nasjonale konferansene. Det har lenge vært den grønne dimensjonen av bærekraft som har stått i søkelyset, men den sosiale dimensjonen får nå mer fokus – og det med rette. Temaet for Bærekraftkonferansen på Hamar var derfor nettopp hvordan vi kan skape bærekraftige samfunn og en sunn samfunnsøkonomi gjennom inkludering og mangfold, gjennom fokus på menneskene.

Flere spennende foredragsholdere sto på scenen gjennom dagen, blant dem Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift MjøsAnker. I sitt innlegg snakket Ingvild Keller fra MjøsAnker om utfordringene i dagens og fremtidens arbeidsmarked.

- Vi står overfor store utfordringer i tiden som kommer, der mange bransjer vil oppleve mangel på arbeidskraft. Flere bransjer sliter allerede med å rekruttere. Næringslivet har med andre ord et stort behov for arbeidskraft fremover. Samtidig står mer enn 600.000 personer utenfor arbeidslivet. Vi er nødt til å tette dette gapet, og få flere ut i arbeid, sa Ingvild Keller, leder for Marked og Forretningsutvikling i MjøsAnker.

Hun ga en klar oppfordring til bedriftene om å få øynene opp for nye måter å rekruttere på, og til å se at løsningen ligger i å samarbeide for å få det til.

- Når næringslivet trenger folk for å opprettholde verdiskapingen i samfunnet, og vi samtidig har masse mennesker som ønsker å jobbe, ønsker å bidra, og som ønsker å bli en del av fellesskapet, da må vi sette oss sammen og se hvordan vi kan få til gode rekrutteringer og få flere ut i arbeidslivet. Da blir arbeidsinkludering en viktig del av løsningen, sa Ingvild Keller.