Stien: - Inkludering skal ikke være på billigsalg

Kenneth Stien, direktør i Arbeid & Inkludering, er i likhet med Fretex Jobb bekymret for at dagens anbudsprosesser kan gå utover kvaliteten på arbeidsmarkedstiltak.

– Vi mener feltet er avhengig av at anbudssystemet sikrer innovasjon og kompetansebygging hos tiltaksleverandørene, sier direktøren.

I dag skriver Klassekampen om Fretex Jobb som har klaget inn Nav Rogaland til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Fretex mener etaten har brutt loven om offentlige anskaffelser – ved å vekte pris i for høy grad i vurderingen av tilbudene som ble sendt inn i konkurransen om Oppfølgingstiltaket i Rogaland.   

– Risikerer at kvaliteten forringes

– Arbeid & Inkludering er bekymret for at vi nå ser et mønster der anbudene vinnes til stadig lavere pris. Når bedriftene hele tiden blir tvunget til å levere den billigste løsningen blir det lite rom for å investere i fagutvikling og medarbeidere. Det er vår bekymring. Inkludering bør ikke være på billigsalg. Tiltakssystemet er til for å skape gevinst for samfunnet og den enkelte - og bør ikke baseres på begrensende minimumsløsninger for å spare penger. 

- Lønn utgjør en stor del av utgiftene som bedrifter som skal levere arbeidsmarkedstiltak har. Gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å rekruttere og beholde dyktig arbeidskraft. Når pris blir den avgjørende faktoren, risikerer vi derfor at kvaliteten på tjenestene forringes, sier Stien.

– Fagutvikling må være utslagsgivende

Navs nåværende vekting av kvalitet (80 prosent) og pris (20 prosent) er ment å sikre at kvaliteten på tjenestene er det viktigste kriteriet. Likevel sier Nav selv i Klassekampens oppslag at pris ofte blir det avgjørende punktet når mange aktører leverer tilbud med høy kvalitet.

Det er behov for forutsigbare rammebetingelser for tiltaksleverandørene, blant annet fordi de har et ansvar for å drive fremover fag- og metodeutvikling som skal sørge for at flere av de som står utenfor arbeidslivet skal komme i jobb. Det vektlegges ikke i anbudene. Vektingen betyr i praksis at man kvalifiserer seg til å kunne forhandle med Nav. Selv om kvalitet skal telle, er det svært ofte slik at det likevel blir pris som avgjør, noe Nav selv vedgår, sier Stien.

– Vurder endringer

Stien oppfordrer Nav og andre relevante myndigheter til å vurdere endringer i anbudsprosessene for å sikre at kvaliteten på arbeidsmarkedstiltak ikke ofres for lavere priser.

– Vi må sikre at inkluderingstjenester holder høy kvalitet. Dette er avgjørende for å bygge en inkluderende arbeidslinje der alle som vil og kan arbeide får muligheten til det.