Ringer i Vannet-prisen går til REMA 1000

Årets vinner av Ringer i Vannet-prisen er REMA 1000! En stor gratulasjon til vår medlemsbedrift Personalpartner, som har hjulpet REMA 1000 Mosseporten med en bærekraftig rekruttering av dyktige Bengin.

Tildelingen av årets Ringer i Vannet-pris ble ekstra høyt profilert ved at administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid, egenhendig delte ut prisen til REMA 1000-sjef Ole Robert Reitan på NHO Service og Handels konferanse Handlekraft 2023.

- Personalpartner har hatt et langvarig samarbeid med service- og handelsbransjen i vårt område. Det har vært en naturlig rekrutteringskanal grunnet butikkenes behov for ansatte, sier Kristian Leines, jobbkonsulent og avdelingsleder i Personalpartner.

- REMA 1000 har over flere år vært en meget god samarbeidspartner i denne prosessen, og Personalpartner opplever Ringer i Vannet- metoden som en vellykket rekrutteringsstrategi, fortsetter Leines.
- Gjennom langvarig samarbeid opplever vi å ha god kjennskap til REMA 1000-butikkene og deres behov. Det gjør det lettere for oss å finne rett kandidat, tilføyer han.
Leines i Personalpartner sier at REMA-butikkene i Moss og Råde oppleves meget inkluderende og har tatt imot en rekke kandidater fra alle tiltakene Personalpartner leverer, både i praksis og til aktuelle stillinger.

Fagsjef Christine Schaanning i Arbeid & Inkludering roser Personalpartner for sitt systematiske arbeid med Ringer i Vannet-metoden.

- Ved å ta utgangspunkt i hva næringslivet trenger, øker sjansen for en god jobbmatch mellom arbeidsgiver og jobbsøker. På grunn av den voksende mangelen på arbeidskraft, har rekruttering gjennom inkludering blitt en konkurransefordel for de bedriftene som er lengst fremme på området.
Samfunnet har ikke råd til å gå glipp av ressursene som bor i de som står utenfor arbeidslivet, og Personalpartner tar virkelig sin del av samfunnsansvaret. Den unike posisjonen våre medlemsbedrifter har som bindeledd mellom utenforskapet og næringslivet, blir stadig viktigere, sier Schaanning.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, roser REMA 1000s inkluderingsarbeid.
- REMA 1000 er en ledestjerne i arbeidet med å gi mennesker i utenforskap en reell sjanse på jobbmarkedet. Fra NHO sin side mener vi at REMA 1000 setter standarden for hvordan morgendagens arbeidsliv skal være, sier Almlid.
Vi kommer snart tilbake med årets Ringer i Vannet-film, der vi får høre den gripende historien bak ansettelsen av Bengin!