Motiverende Intervju - samtaleteknikken som forandrer liv

Stian Midtgård er arbeids- og organisasjonspsykolog. Spesialfeltet hans er Motiverende Intervju (MI) som er en anerkjent samtaleteknikk som hjelper en klient til å fremme egen motivasjon til endring. Foto: Stian Midtgård

Er du klar for å utvikle samtaleteknikker som virkelig kan gjøre en forskjell? Stian Midtgård, en erfaren arbeids- og organisasjonspsykolog, tilbyr nå et digitalt kurs i Motiverende Intervju (MI) for å hjelpe fagfolk med å mestre kunsten endringsfremmende kommunikasjon.

Midtgård, som også er medlem av The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), vil lede dette digitale kurset gjennom fire dager, neste oppstart er 18 april.

- Vi har designet dette kurset for å gi deltakere praktiske samtaleteknikker som direkte kan anvendes for å styrke motivasjonen til endring hos deres klienter, sier Midtgård. - Dette kurset handler ikke bare om å lære teorier; det handler om å forvandle teori til praksis, tilføyer han. 

Førstkommende innføringskurs i Motiverende Intervju (MI) starter 18. april. Kurset går over fire kursdager bestående av en 4-timers økt hver kursdag. Les mer og meld deg på her. 

Fremme endringsmotivasjon

Kurset dykker dypt inn i Motiverende Intervju-metoden, en klient-sentrert, men brukerstyrt tilnærming som fokuserer på å vekke og styrke individets motivasjon for endring. 

- Ved å bruke åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, lærer vi deltakerne å utforske og forsterke klientens egne argumenter for ønsket endring,  forklarer Midtgård, som understreker viktigheten av å forstå og fremme klientens egen motivasjon til endring.

Med en sterk vekt på interaktiv læring, gir kurset deltakerne mulighet til å praktisere og diskutere nye ferdigheter i sanntid, noe som er avgjørende for å integrere MI-teknikker effektivt i deres arbeid.

Håndtere motstand mot endring

 - Målet er å gi deltakerne dyptgående innsikt i hva som motiverer klienter og hvordan samtaleteknikker kan brukes til å navigere utfordringer som motstand mot endring, ambivalens, og den vanskelige samtalen, legger Midtgård til.

Kurset er også designet for å gi en forståelse av empatiens rolle i terapeutiske og veiledende relasjoner.

Åpner for meningsfylte endringer 

- Empati er hjørnesteinen i å bygge sterke, støttende relasjoner som kan motstå utfordringer, sier Midtgård, og tilføyer: - Når vi så kombinerer dette med praktiske ferdigheter, åpner det opp for en rikere forståelse av hvordan vi kan hjelpe andre mot meningsfylte endringer i livene deres.

Dette kurset representerer en unik mulighet for fagfolk over et bredt spekter av felt - inkludert helsevesenet, sosialt arbeid, utdanning, NAV, ledelse, HR og andre - for å finpusse sine samtaleteknikker og bli mer effektive i å hjelpe andre gjennom endringsprosesser. 

Med Midtgårds ekspertise og en praktisk tilnærming, setter dette kurset i Motiverende Intervju en standard for profesjonell utvikling innen veiledning og samtalebasert endringsarbeid.