- Forventer en ny æra for tilrettelagt arbeid

Direktør Kenneth Stien (midten) og spesialrådgiver Paal Haavorsen møtte denne uken arbeidsminister Marte Mjøs Persen til dialog om fremtiden for tiltaket VTA-0. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Vi er glade for at arbeidsministeren allerede er i startgropa med arbeidet med regelverksendringer som åpner for at inkluderingsbransjen kan få enda flere med varige tilretteleggingsbehov inn i ordinært arbeidsliv med oppfølging. Nå blir det viktig å sikre god finansiering av tiltaket, sier direktør Kenneth Stien.

Arbeid & Inkluderings direktør roser medlemsbedriften Helt Med for å ha gått i bresjen for at forhåndsgodkjente og ideelle tiltaksarrangører nå kan levere tiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO). Stortingsvedtaket ble stemt frem av en samlet opposisjon med klar anmodning til regjeringen: Andre enn NAV kan også drive oppfølging av denne gruppen!

Les vårt høringsinnspill til arbeids- og sosialkomiteen her.  

- Med Helt Med i spissen har inkluderingsbransjen lykkes med å bevise at også utviklingshemmede og andre med varig nedsatt arbeidsevne er ressursmennesker med en selvsagt og viktig rolle i arbeidslivet, sier Stien.

Arbeidslivet trenger alle

Direktør Stien håper vi nå er på vei inn i en ny inkluderings-æra.

- I det norske arbeidslivet skal det være plass til alle som vil og kan jobbe, uavhengig av arbeidsevne eller tilretteleggingsbehov. For å møte fremtidens behov for arbeidskraft trenger vi alle mann på dekk – og da har vi ikke råd til ikke å inkludere alle, sier han.

Stien er nå særlig opptatt av at VTA-O gjennom forhåndsgodkjente og ideelle aktører sikres en god finansiering.

– Pengene finnes allerede i systemet. I Arbeid & Inkludering er vi for at dagens tilskudd erstattes med varig oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.