Vellykket rekrutteringsdag i Ringer i Vannet

Jan Mario Martone og Truls Rogstad, initiativtakere til rekrutteringsdagen.

Spir Oslo og Blå Kors Arbeidskompetanse har sammen arrangert en rekrutteringsdag innen Ringer i Vannet. Det var stort oppmøte av både engasjerte bedrifter og spente jobbsøkere i Spir Oslo sine lokaler.

- Møteplasser skaper motivasjon

Truls Rogstad arbeider som markedskoordinator i Blå Kors arbeid og inkludering, og er næringslivskontakt i Ringer i Vannet. Han forteller at det var viktig for dem å arrangere denne dagen for å kunne koble sammen bedrifter som ønsker å rekruttere via inkludering, og våre jobbsøkere.

- Slike møteplasser skaper motivasjon. Det er vinn-vinn for alle, forteller Rogstad. 

- Bedriftene som jobbsøkerne møter her har et reelt behov for økt arbeidskraft, og det er konkrete stillinger som det skal bli rekruttert til. Dette er også en flott anledning til å få intervjutrening innen trygge former og rammer. Jobbsøkere har muligheten til å ha med seg sin jobbveileder inn i intervjuet.

- For bedriftene sin del er dette en fin anledning til å møte mange potensielle kandidater på en og samme dag. Rogstad trekker også frem at rekrutteringsdagen legger til rette for å skape et nettverk for bedrifter. Her kan en skape nye relasjoner, få tid og rom til dialog, og finne nye måter å samarbeide rundt arbeidsinkludering.

Rogstad forteller at de ønsker å gjøre dette oftere, for de ser at dette fungerer, og at de lykkes med å skape en god møteplass.

Samarbeid innen Ringer i Vannet-nettverket

Jan Mario Martone er markedsansvarlig i Spir, og næringslivskontakt i Ringer i Vannet. Han forteller at det er både meningsfylt og inspirerende å arrangere slike rekrutteringsdager. Han trekker frem det gode samarbeidet i Ringer i Vannet-nettverket, og hvordan medlemsbedriftene går sammen om å finne potensielle kandidater til rekrutteringsdagen. Ringer i Vannet tilrettelegger for en tett kontakt mellom medlemsbedriftene som er med her, skaper en arena for å samarbeide rundt slike satsninger.

Certego 300x379.png

Fra signering av konsernavtale til deltagelse på rekrutteringsdag

I mars signerte Certego Ringer i Vannet-avtale, og i dag deltok de på rekrutteringsdagen.

HR-sjef André Jonsson forteller at de er godt i gang med flere konkrete aktiviteter igjennom den ny-signerte Ringer i Vannet-avtalen. Han forteller at dagen har bydd på gode møter og relasjonsbygging, samt nye potensielle ansettelser hos dem i Certego. 

kvinne
  • Christine Schaanning
  • Fagsjef