Innhold

Hva er Ringer i Vannet?

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Hva er Ringer i Vannet?
  • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Arbeidsinkludering gjennom Ringer i Vannet har klart å mobilisere hele NHO-fellesskapet. Per februar 2019 har 2060 NHO-bedrifter Ringer i Vannet-avtale med en av NHOs 115 Arbeid og Inkluderingsbedrifter.55 konsern har tegnet konsernavtale. Norsk næringsliv har lange tradisjoner med å ta samfunnsansvar, som jobbskapere og inkluderende arbeidsplasser. Denne tradisjonen videreføres i Ringer i Vannet og synliggjør samfunnsbidraget NHO- bedriftene står for. Å ansette fra utenforskapet og være med å løfte mennesker fra stønader og inn i lønnet arbeid er svært viktig for individets livskvalitet, kan gi meget lojale medarbeidere og grunnleggende for en bærekraftig velferdsutvikling.  

 

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. 

- Vi får fantastiske motiverte medarbeidere med nær null prosent sykefravær ved å rekruttere via Ringer i Vannet, forteller direktør ved Radisson Alna, Olav Brommeland, til NRK (i innslaget "Dyrt med unge utenfor arbeidslivet" - tidskode 30:30).

Årlig blir ca 2.000 personer rekruttert fra arbeid- og inkluderingsbedrifter til en NHO-bedrift. 

Sånn gjør vi det:

1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i NHO-bedriftene på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov de har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med regionale arbeid- og inkluderingsbedrifter som jobber på vegne av Nav med å få flere i jobb.

2. Deretter får NHO-bedriften hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

3. Neste steg er arbeidspraksis og evaluering som ofte fører til ansettelse. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Kandidaten vil ofte ha inntekt som Arbeidsavklaringspenger (AAP) og NHO-bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer arbeid- og inkluderingsbedrifter oppfølging av arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping.

I denne oversikten finner du våre medlemsbedrifter som jobber etter Ringer i Vannet-metodikken, og som kan bistå med rekruttering