Arbeid & Inkludering

Innhold

Hva er Ringer i Vannet?

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Hva er Ringer i Vannet?
  • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Ringer i Vannet er en ny måte å tenke inkludering på, en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben. 

- Vi får fantastiske motiverte medarbeidere med nær null prosent sykefravær ved å rekruttere via Ringer i Vannet, forteller direktør ved Radisson Alna, Olav Brommeland, til NRK (i innslaget "Dyrt med unge utenfor arbeidslivet" - tidskode 30:30).

I 2017 ble 2.200 personer rekruttert fra arbeid- og inkluderingsbedrifter til en NHO-bedrift. 

Sånn gjør vi det:

1. Først kartlegges rekrutteringsbehovet i NHO-bedriftene på kort og lang sikt, og hva slags kompetansebehov de har. Rekrutteringen foregår i samarbeid med regionale arbeid- og inkluderingsbedrifter.

2. Deretter får NHO-bedriften hjelp med å finne den best egnete kandidaten til den ledige stillingen.

3. Neste steg er arbeidspraksis og evaluering som ofte fører til ansettelse. Under en arbeidspraksis i bedriften vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter. Kandidaten vil ofte ha inntekt som Arbeidsavklaringspenger (AAP) og NHO-bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.

4. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse garanterer arbeid- og inkluderingsbedrifter oppfølging av arbeidsgiver. Målet med Ringer i Vannet er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping.

Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: " Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. "