Evaluering av Ringer i vannet

Jan Tøssebro

NTNU-professor Jan Tøssebro har skrevet rapporten "Arbeidsgivere og Arbeidsinkludering (Foto: Baard Fiksdal).

Ringer i Vannet som metode er evaluert av ulike forskere.

Fafo-rapporten "Ringer i Vannet NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering" (2015)

NTNU- rapporten: Arbeidsgivere og arbeidsinkludering Ringer i Vannet – et bidrag til økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne (2017)

Siri Yde Aksnes, stipendiat ved Oslo met holder på med en doktorgrad om Ringer i vannet (2018). Se kronikk