Praktisk rettet kurs i Karrierelæring og etikk

Bilde på Ingunn Carling og Victoria Aase, VICA Kompetanse, som holder kurs

Ingunn Carling og Victoria Aase, VICA Kompetanse. Foto: Arbeid & Inkludering

I samarbeid med VICA Kompetanse tilbyr vi kurs i Karrierelæring og etikk. Knappekurset er ikke bare et kurs, det er en praktisk implementering av rammeverket i arbeidshverdagen, lagt opp som et læringsløp over flere uker. Du tar i bruk prinsipper og begreper i din arbeidshverdag samtidig som du gjennom kurset får et forum for å drøfte problemstillinger

Hvorfor behovet for kurset?

Du er karriereveileder! Hva legger du selv i denne tittelen? Kjenner du deg trygg på egen kompetanse og er du kjent med begrepene i det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning? Hva innebærer kvalitet i karriereveiledningen?

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveielding ble lansert i 2020 og forvaltes av HK-dir. Det er ikke et krav, men et ønske om at alle karriererelaterte veiledningstjenester tar i bruk prinsippene fra rammeverket. Det er behov for implementering og for operasjonalisering.

Knappekurset benytter konseptet blandet læring som innebærer at læring foregår gjennom flere kanaler. Du gjennomfører individuelle videoleksjoner med tilhørende arbeidsoppgaver fordelt gjennom kurset. Arbeidsoppgavene innebærer refleksjonsoppgaver alene og med kollegaer, og praktiske oppgaver som du utfører i veiledningen. Blandet læring skaper innsikt, og ved å ta i bruk begrepene stegvis blir disse godt integrert i arbeidet ditt.  

Del 1: Karrierelæring i praksis

I fellessamlingen for Knappekurs del 1: Karrierelæring i praksis, øver vi eksplisitt på oppsett av karrierelæringsaktiviteter og måling av prosesskvalitet. Prosesskvalitet er viktig både for å sikre veisøkers læringsutbytte og resultatmål, og nyttig for å beskrive veiledningsprosessen i rapportform.  

 

Del 2: Etikk i kontekst:  

I fellessamlingen for Knappekurs del 2: Etikk i kontekst, tar vi et metaperspektiv på de situasjonene vi står overfor i veiledningshverdagen. Vi øver på å ta i bruk strukturkvalitet for å sikre gode etiske veiledningsprosesser. Etikk er viktig både i møte med veisøker og for å ivareta deg selv som veileder.  

 

Klikk her for å lese mer om VICA Kompetanse

Kommende knappekurs