Praktisk rettet kurs i Karrierelæring og etikk

Bilde på Ingunn Carling og Victoria Aase, VICA Kompetanse, som holder kurs

Ingunn Carling og Victoria Aase, VICA Kompetanse. Foto: Arbeid & Inkludering

I samarbeid med VICA Kompetanse tilbyr vi et praktisk rettet kurs i det Nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning, Knappekurs – med spesielt fokus på Karrierelæring og Etikk. Kurset legges opp som en tolvukers læringsprosess som gir deg en praktisk implementering av rammeverket i din daglige arbeidshverdag. Her kan du ta i bruk prinsippene og begrepene, samtidig som du får muligheten til å diskutere utfordringer du møter i din praksis.

Hvorfor er dette kurset nødvendig? Som veileder er det viktig å reflektere over hva mandatet innebærer. Er du sikker på din egen kompetanse, og er du kjent med begrepene i det Nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning? Hva betyr egentlig kvalitet i karriereveiledning, og hva ligger bak den nye formuleringen av Karrierekompetanse? Er forståelsen av teorigrunnlaget bak metoder og verktøy som brukes, tilstrekkelig? Les mer

Det Nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning ble lansert i 2020 og forvaltes av HK-Dir. Det er ønskelig at alle karriererelaterte veiledningstjenester tar i bruk begrepene fra rammeverket og arbeider helhetlig med kvalitet. Begrepene må også gjøres praktisk anvendbare. Gjennom Knappekurset får du konkrete tips og metoder som gjør deg til en bevisst og kvalitetsbevisst praktiker i samsvar med rammeverkets kompetansestandarder for karriereveiledere.

Knappekurset benytter seg av blandet læring, som betyr at du lærer gjennom flere kanaler: Videoleksjoner, refleksjonsoppgaver og praktiske samlinger. I løpet av kurset får du tid til å reflektere og drøfte begrepene, både individuelt og i fellesskap med kollegaer. Fellessamlingene finner sted i uke fem og uke ti av de tolv kursukene. Mellom samlingene får du tid til å integrere karrierelæring i praksis, noe som hjelper deg med å mestre begrepene bedre. Sammen med dine kollegaer får du innsikt i hvordan karriereknappene skaper gode prosesser for deltakerne, og dere får også konkrete tips til hvordan dere kan sikre kvaliteten videre.

 

Første fellessamling, Karrierelæring i praksis (uke 5 av kursforløpet), fokuserer på å sette opp karrierelæringsaktiviteter og måle og justere prosesskvalitet. Dette er avgjørende for å sikre veisøkerens læringsutbytte og resultatmål, samt for å beskrive veiledningsprosessen i rapporter.

I andre fellessamling, Etikk i kontekst (uke 10 av kursforløpet), tar vi et metaperspektiv på situasjonene vi møter i veiledningshverdagen. Vi øver på å bruke strukturkvalitet for å sikre gode etiske veiledningsprosesser, som er viktig både i møte med veisøkeren og for å ivareta deg selv som veileder.

Les mer om VICA Kompetanse og Knappekurset her.

Kommende knappekurs