Hvordan skrive gode sluttrapporter til NAV?

I våre bedrifter går det med mye arbeidstid på å skrive rapporter. Våre to kurs gir en innføring i grunnleggende prinsipper for rapportskriving med fokus på det juridiske aspektet. Man får videre tips for å effektivisere skriveprosessen.

Kurs 1 - Den gode rapport 

Dette dagskurset gir en innføring i grunnleggende prinsipper for rapportskriving med fokus på det juridiske aspektet. Man får videre tips for å effektivisere skriveprosessen.

Kurset er praktisk rettet, og egner seg både for de som skriver rapporter og de som leverer informasjon til rapportskriver.

Målet er å få en grunnleggende forståelse for prosessen med arbeidsinkludering, og hvordan man hensiktsmessig kan/bør dokumentere denne utfra bestillers forventninger.

 

Kurs 2 - Den gode arbeidsevnevurdering - perspektiver i en sluttrapport

Kurset bygger videre på vårt sluttrapportkurs, men går dypere inn i hvordan veileder dokumenterer og får frem de faglige vurderinger som det er hensiktsmessig å dokumentere i et arbeids og oppfølgings perspektiv. Kurset tar blant annet for seg hvilke juridiske rammer og definisjoner det er hensiktsmessig å kjenne til i denne prosessen.

Dokumentasjon av faglige vurderinger basert på:

  • Bestilling fra Nav
  • Lovens vilkår og formål.
  • Hvilken informasjon er viktig
  • Systemets oppbygning
  • Arbeidssøkers prosess og kunnskap om dette

Kurset vil fokusere på hvordan du kan skrive en god arbeidsevnevurdering og hvordan være sikker på at den inneholder tilstrekkelig og riktig informasjon samt gode og funksjonelle vurderinger.

Videre vil det gjennomgås hvilke begreper og rammer det er essensielt å kjenne til for å kunne skrive en god sluttrapport og hva som gjør denne til et godt verktøy i den prosess arbeidstaker og Nav skal ha videre.

Kurset er praktisk rettet og egner seg både for de som skriver rapporter og for de som medvirker i prosessen.

 

Kursleder:Anja 250x333.jpg

Anja Alme Siebke er juristutdannet, har 10-15 års erfaring som leder i bransjen og kjenner godt til de utfordringer og de roller arbeids- og inkluderingsbedriftene innehar.

Hun har jobbet med NAV som kunde i 9 av landets fylker og samhandlet på tvers av fylkesgrenser. I dag jobber hun med ledelse, personal, opplæring, rekrutering og HR i Oslo kommune.

Hun er opptatt av at jussen brukes i den hensikt å oppnå gode rapporter i form av at de er verktøy i videre prosesser.

 

Åpne kurs

Vi arrangerer jevnlig åpne kurs i flerkulturell karriereveiledning. Se under for en oversikt over kommende kurs. 

Bedriftsinterne kurs

Det er også mulig å bestille bedriftsinterne digitale eller lokale kurs. Ta kontakt med Pia Gavin,  for mer informasjon om pris og betingelser.

 

Kommende kurs i sluttrapporter