Digitalt grunnkurs i Supported Employment (SE)

SE er en metodikk som får stadig sterkere tilslutning, gjerne sett i sammenheng med metoden Indivudual Placement and Support (IPS). Forskning tyder på at SE/IPS er en effektiv metode for å få folk ut i jobb. NAV vektlegger i stadig sterkere grad denne metoden i forbindelse med ulike anbud. I tillegg kan metoden inngå i AFT-tiltaket og den er viktig i forbindelse med Ringer i Vannet metodikken.

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot personer som har liten eller ingen erfaring med denne metoden.

 
Innhold i kurset:

  • Supported Employment metoden – historisk utvikling
  • Ulike faktorer for en suksessfull tilnærming til Supported Employment
  • Rollen til Jobbveilederen
  • 5-trinn prosessen i Supported Employment
  • Å finne jobber og utvikle markedsteknikker
  • Samarbeid med arbeidsgivere
  • IPS og Ringer i Vannet metoden

KurslederPaal 250x321.jpg

Kursleder er Paal Haavorsen, seniorrådgiver i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Kurset er bygd på Mike Evans sitt SE-kurs. Paal har jobbet med SE siden 1992, da han var prosjektleder i Arbeidsdirektoratet for tiltaket Arbeid med Bistand når det ble innført i Norge. Han har også vært medforfatter i boka Arbeidsinkludering og prosjektansvarlig for utprøving av IPS-metoden i regi av bransjeforeningen.

 
Kurset foregår over 4 kursdager (halve dager)

Kurset foregår på Zoom og alle deltakere må ha tilgang til egen PC/Mac, kamera og mikrofon.

 

Planlagte kurs