Våre kurs i Motiverende Intervju (MI)

Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som hjelper en klient til å fremme egen motivasjon til endring. Kurset er praktisk rettet og gir deltagerne praktiske verktøy de kan bruke i sin arbeidshverdag. I tillegg gir kurset økt bevissthet og trygghet i rollen som veileder

Hva er MI?

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. MI som samtaleteknikk er en samtalemetode som bygger motivasjon og øker sannsynligheten for forandring i atferd, som er relevant for enkeltpersoners situasjon, livsstil og helse.

Siden 2010 har vi arrangert over 100 kurs i Motiverende Intervju og denne metoden praktiseres hos de fleste av våre medlemsbedrifter. 

Vi tilbyr følgende kurs innen Motiverende Intervju (MI): 
Kursholder

Stian Midtgård er en arbeids- og organisasjonspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI).  Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV, Bergen kommune,  Arbeids- og inkluderingsbedrifter, legeforeningen, tannleger, BHT, m.m.  De siste årene har han hatt flere lederkurs for ledere på høyskoler, NAV, kommuner, kraftselskap m.m. I tillegg har han bred erfaring med å jobbe med sykefravær, konflikter og arbeidsmiljø i organisasjoner. Han jobber også klinisk med arbeidsrelaterte utfordringer knyttet til utbrenthet, depresjon, angst og belastninger.

Midtgård er medlem av MINT – The Motivational Interviewing Network of Trainers – som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI

 

Kommende kurs:
  1. Digitalt kurs i Motiverende Intervju (MI)

    Digitalt kurs i Motiverende Intervju med Herman Egenberg. Motiverende intervju (MI) er en samtaleteknikk utviklet for å støtte mennesker i endringsprosesser. Denne metoden er særlig nyttig for veiledere og andre som arbeider med endring, og som ønsker å fremme personlig og profesjonell vekst i sin kommunikasjon. Kurset strekker seg over to dager.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt: