Inkluderende Jobbdesign

– en ny måte å bemanne en arbeidsplass på

Mange personer med nedsatt arbeidsevne og andre med lavt kvalifikasjonsnivå sliter med å finne seg en jobb. Dette har sammenheng med et arbeidsmarked som stiller stadig sterkere krav til effektivitet, kompetanse og et bredt spekter av sosiale ferdigheter. Årsaken til disse kravene må også sees i sammenheng med det høye lønns- og kostnadsnivået i Norge.

Eksempel

Et restaurantkjøkken trenger å rekruttere en ny kokk. De faglærte kokkene utfører der mange oppgaver de er overkvalifiserte som f.eks. å kutte grønnsaker til salater, bake pizzadeigen, holde orden/renhold på deler av kjøkkenet osv.

Slike støtteoppgaver kan skilles ut til en person med nedsatt arbeidsevne som ikke har fagbrev, men kanskje et kompetansebevis. Dermed kan kokkene få mer tid til å utføre fagarbeideroppgaver og overlate de mer enkle oppgavene til en person som har egnet kompetanse. Man trenger da kanskje ikke å ansette en faglært kokk.

Restauranten får dermed både en mer effektiv produksjon og en lavere kostnad siden personen med kompetansebevis har en lavere lønn enn en faglært kokk.

Vi har dermed laget en positiv forretningside for arbeidsgiver og samtidig skapt en inkluderende jobbmulighet for personer med nedsatt arbeidsevne som ofte har begrensede muligheter til å konkurrere på arbeidsmarkedet.

Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgiveres behov for arbeidskraft, men ved bruk av ulike metoder skapes det en merverdi som gjør det interessant og ofte lønnsomt å ansette folk som sliter med å få en jobb på vanlige vilkår. Denne strategien utgjør en ny måte å tenke bemanning på i Norge og kan på mange måter kalles et paradigmeskifte innen ordinær HR-tenking.

Inkluderende Jobbdesign har mange likhetstrekk med Ringer i Vannet-metoden, men også ulike sider ved Supported Employment. Jobbveiledere som benytter Inkluderende Jobbdesign vil derfor kjenne igjen velkjente metoder og verdier, men samtidig lære nye sider ved inkluderingsarbeid som vil oppleves som innovative og tilføre vår metodiske verktøykasse en ny effektiv metode. Innen Supported Employment opererer man gjerne med 5-trinnsprosessen, mens Inkluderende Jobbdesign har utviklet en 7-trinnsprosess i Ringer i Vannet sin første fase; bedriftskartleggingen. Altså en sterk vektlegging av den fasen som kartlegger muligheten for mulige designede jobber hos en arbeidsgiver. Metoden harmonerer også godt med hvordan Helt Med jobber for å skape jobber for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv.

Metodikken bygger på behovene til en arbeidsgiver og innebærer gjerne å reorganisere arbeidsprosessene ved å analysere dem, identifisere aktuelle støtteoppgaver og omfordele oppgavene mellom de ansatte. På denne måten kan de kvalifiserte medarbeiderne utføre de arbeidsoppgavene de er særlig kvalifisert for, mens vi kan rekruttere inn personer som har ferdigheter til å utføre oppgaver som f.eks. ikke krever fagutdannelse. Inkluderende Jobbdesign vil kunne presentere et helt konkret regnestykke som viser gevinsten for denne formen for rekruttering for arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor.

Klikk her for å se presentasjonen som ble benyttet på infomøtet 9. des. 2021

Mann
  • Paal Haavorsen
  • Seniorrådgiver