Karriereveiledning for utviklingshemmede

Det nyskapende prosjektet "Karriereveiledning for alle" har kastet nytt lys over karriereveiledningsmetodikk for personer med utviklingshemming og andre lærevansker. Her finner du både informasjon om prosjektet og kursene som er utviklet på bakgrunn av funnene i rapporten.

Bli kjent med prosjektet "Karriereveiledning for alle"

Prosjektet og rapporten "Karriereveiledning for alle" er et samarbeid mellom Arbeid & Inkludering i NHO, ASVL, og Erik Hagaseth Haug fra Søndre Land kommune. Med deltakelse fra et bredt spekter av medlemsbedrifter og Høgskolen i Innlandet, har prosjektet utforsket og utviklet tilpassede metoder for å forbedre karriereveiledningstilbudet til en viktig gruppe. 

- Stort steg mot bedre karriereveiledning for utviklingshemmede

 – På bakgrunn av prosjektet har Arbeid & Inkludering, ASVL og Erik Hagaseth Haug utviklet en kursrekke som tar utgangspunkt i de innsikter og metoder en har funnet igjennom prosjektets arbeid, sier fagsjef i Arbeid & Inkludering, Christine Schaanning. 

Se opptak av digitalt seminar

Nysgjerrig på essensen i rapporten? På dette digitale seminaret om Karriereveiledning for alle får du en grundig innsikt i hva som blir fremtiden på fagfeltet karriereveiledning for utviklingshemmede. 

Delta på kurs i karriereveiledning for utviklingshemmede

Rapporten har kastet nytt lys over karriereveiledningsmetodikk for personer med utviklingshemming og andre former for lærevansker. I denne kursrekken tar vi for oss viktige innholdspunkter i rapporten.