Karriereveiledningmetodikk for personer med en utviklingshemming og andre med lærevansker

16. sep–11. des 2024kl. 11:00–13:00
Digitalt på zoom Kr. 2 600 ,- Påmeldingsfrist 2. september

Det nyskapende prosjektet "Karriereveiledning for alle?"  og dets funn har kastet nytt lys over karriereveiledningsmetodikk for personer med utviklingshemming og andre former for lærevansker. Kursrekken vil ta for seg viktige innholdspunkter i rapporten.

Kursrekken vil foregå over 4 samlinger, hvor hver samling er fra Kl. 11.00 - 13.00. 

Hver samling vil bli lagt opp slik at man starter med et innlegg på inntil 60 minutter, deretter diskusjon i grupper med et definert diskusjonstema, før det avsluttes med oppsummering i plenum. 

16. september, kl. 11.00 - 13.00

Tema for dagen er selvevalueringen for veiledere.

Det nasjonale kvalitetsrammeverket v/Erik H. Haug + Selvevalueringen for veiledere v/Andreas K. Roald fra SpirOslo. Han vil trekke fram aktuelle etiske problemstillinger og fokusere bør på hva utvikling av karrierekompetanse er og hvilken betydning veilederens rolle/kompetanse har i dette arbeidet overfor denne brukergruppen. Bruken av «Min kompetanse» i selvevalueringen

22. oktober, kl. 11.00 - 13.00

Tema for dagen er Nettverk og samarbeid.

Jan Eric Gran fra Mølla Vekst og Rita Sandnes fra Sølve. Modellen i rapporten om dette tema danner utgangspunkt for innlegget

13. november, kl.11.00 - 13.00

Tema for dagen er karriereveiledningsverktøy.

Gjennomgang av ulike karriereveiledningsverktøy. Hvilke passer for hvem med evnt. tilpasninger? Hva er blitt gjort av endringer/nyheter. Innlegg fra Elisabeth A. Nordahl fra Sens og Bodil Jenssen fra Optimus.

11. desember, kl. 11.00 -13.00

Tema for dagen vil være Praktisk jobbsmak/arbeidsutprøving etter "Oktav-modellen". 

Opplæringskontoret Oktav v/ Jenny Opdal og Tone Bredvei fra iVekst innleder. Fokus settes på hvordan tiltaksleverandørene kan tilby sine tjenester og utprøvingsarenaer for å gi egnet karriereveiledning.

 

Kursrekken gjennomføres i samarbeid med ASVL. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 

  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

Avbestillingsregler

  • Bindende påmelding. 
  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.