Vi lanserer nyhetsbrev om aiLæring

Solveig Jensveen, ansvarlig for aiLæring i Arbeid & Inkludering. Foto: Silje Eide

- Jeg håper at disse artiklene kan inspirere dere til økt bruk av aiLæring, og gjennom det bidra til enda større gevinstrealisering for bedriftene deres, sier aiLæring-ansvarlig Solveig Jenssveen i Arbeid & Inkludering.  

Her kan dere lese om: 

Når vi møtes til Brukerforum andre uken i juni, samler vi for første gang dere som daglig ledere til en egen økt. Dette er en oppfølging av de digitale møtene vi holdt før jul og strategisamlingen i februar. Formålet er å drøfte strategiske valg for aiLæring fremover for å sikre en fortsatt høy utviklingstakt, og styrke stillingen til aiLæring som bransjens foretrukne læringsplattform. 

aiLæring har siden lanseringen for seks år siden tatt store steg med sin tekniske løsning. I tett samarbeid med medlemsbedriftene har vi jobbet frem en plattform med funksjonalitet som er tilpasset bransjens behov. Fra 1. mars i år fremstår aiLæring med nytt design, nye menyer og ny startside der du lett får tilgang til status og fremgang i opplæringen av dine ansatte

Moodle Workplace

aiLæring har tatt det strategiske valget å bruke en stor internasjonal læringsplattform og velprøvd teknologi for å sikre en løsning som kan møte fremtidens krav.

Utviklingen går fort og alt tyder på at takten bare øker. Ved å benytte Moodle Workplace som teknisk løsning for aiLæring tar vi del i et team på flere hundre utviklere, ux-designere og produktspesialiter som hver dag jobber for at Moodle skal dekke behovet til de over 340 millioner brukerene de har pr. i dag.

Moodle Workplace har et åpent API som støtter kjente standarder. Det gjør det enkelt å intergrere andre løsninger og verktøy mot aiLæring. 

 

Integrasjonene med AdOpus og Proplan er et tiltak som sørger for automatisk opprettelse av brukere med riktig plassering i organisasjonen, og sørger for deaktivering av brukere i tråd med databehandleravtalen med NAV. AdOpus har lansert dette for sine kunder, og Proplan er like rundt hjørnet.  

En arbeidsgruppe med ressurspersoner fra medlemsbedriftene kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør mye relevant og godt innhold for både ansatte og jobbsøkere. Arbeidet med å løfte innholdet har sammen med den tekniske utviklingen tatt aiLæring dit vi er i dag.  

Jeg er stolt av det vi har fått til sammen gjennom et systematisk arbeid helt siden vi gikk i gang med piloten i 2016. Vi har vist at satsingen på aiLæring var både riktig og viktig. Jeg vil takke alle gode krefter som heier på aiLæring og bidrar til vår felles løsning og kompetansefellesskap. Nå skal vi ta nye steg fremover!