Fretex trener ledere med aiLæring

Kompetanseutviklerne Ann Iren Torgersen (t.v.) og Sissel Rogne i Fretex AS mener aiLæring har fungert som en god plattform for utvikling av Fretex AS sitt treningsstudio for ledere.

Fretex Norge har utviklet et treningsstudio for ledere bygd på aiLæring. – Vi kaller det et treningsstudio fordi ledelse handler om kontinuerlig øving, sier kompetanseutviklere i Fretex AS.

Fretex AS har benyttet seg av aiLæring i mange år. Plattformen er nå skreddersydd etter organisasjonens utviklingsbehov, og går internt under navnet Fretex Læring. Et av de mest innovative oppleggene Fretex har bygget på plattformen, er et eget treningsstudio for ledere – som benyttes av alle typer ledere i hele Fretex-systemet. Oppbyggingen og den pedagogiske gjennomføringen bygger på forskning innenfor ledelsesfeltet.

Trener opp trygge ledere

Kompetanseutvikler HR i Fretex AS, Ann Iren Torgersen, har hatt ansvar for å utvikle den pedagogiske opplæringen som treningsstudioet bygger på. Ann Iren har lang erfaring som lærer og undervisningsinspektør innenfor NKI fagskole. I Fretex Jobb har hun vært en del av ledergruppen fra 2010 til 2020. Av formell kompetanse er Torgersen utdannet pedagog og har en master i ledelse og organisering fra NTNU som ble ferdigstilt i 2018. Hun jobber i dag som kompetanseutvikler i Fretex AS på HR-avdelingen.

Tett samarbeid med digital-kompetanse

Løsningen er utviklet i tett samarbeid med Sissel Rogne, som er digital kompetanseutvikler. Sissel har utdannelse innenfor kommunikasjonsrådgiving, og har jobbet med e-læring siden 2013. Hun startet som prosjektleder i eFaktor (de som leverer plattformen aiLæring), og har jobbet med opplæring i et ERP-system, som jobbkonsulent og med aiLæring i Fretex Jobb og Oppfølging. Rogne har også jobbet som digital forretningsutvikler i Fossekall AS innenfor bærekraftig forretningsutvikling før hun nå er digital kompetanseutvikler i Fretex AS på HR-avdelingen

- Min erfaring som lederutvikler er at man må legge ned innsats i det praktiske arbeidet, og ikke bare i det teoretiske. Målet med treningsstudioet er å skape trygge og selvstendige ledere i førstelinje som står støtt i møte med ulike daglige utfordringer, sier Torgersen.

Stødig pedagogisk forankring

Treningsstudioet er forankret i en pedagogisk modell kalt 70/20/10. 70-20-10 er et rammeverk eller en modell som beskriver måten vi lærer på. Den bygger på prinsippet om at vi lærer gjennom en kombinasjon av uformelle og formelle situasjoner, samt gjennom interaksjon med andre.

Teorien hevder at rundt 70 prosent av det vi lærer på arbeidsplassen, kommer fra at vi utfører egne arbeidsoppgaver, 20 prosent skjer i relasjon med andre mennesker, og 10 prosent gjennom formell læring som kurs og seminarer. Disse prosentene skal ikke betraktes som absolutte, det handler mer om å tydeliggjøre hvordan det meste av læringen foregår på arbeidsplassen.

Ledertreningen består av moduler som hver tar cirka 2 måneder å gjennomføre. Blant temaene er dialog som lederverktøy, arbeidshelse, formelle samtaler, samt forebygging og behandling av konflikter. Modulene består blant annet av e-læring, digitale kompendier, samlinger og individuelle samtaler.

Læringsmål

- I treningsstudioet jobber vi bevisst med læringsmål, både for hele treningsstudioet, for e-læringen i alle moduler og i samlinger. Læringsmålene øker bevisstheten for hva som er hovedfokus i de ulike temaene, forklarer Torgersen.  Læringsmålene kan se slik ut:

  • Hva er psykologisk trygghet i team?
  • Hvordan du systematisk kan arbeide med teamet ditt for å oppnå psykologisk trygghet
  • Hvorfor er psykologisk trygghet en god måte å få til effektivitet og kreativitet i teamet ditt?

- Det er viktig for Fretex å skape en lærende organisasjon. Gjennom å arbeide med psykologisk trygghet i team, jobber vi blant annet med læringstrygghet for at hver enkelt leder skal ha best mulig effekt av læring i trygge omgivelser. For å implementere endring må læringstryggheten være på plass, understreker Torgersen.

Scorer høyt på relasjon leder-ansatt

- I Fretex er vi opptatt av kvalitet i all opplæring. Gjennom grundig evaluering på hvert tema skaper vi grunnlag for forbedring og utvikling, fortsetter Torgersen. 

- I siste medarbeidertilfredshetsundersøkelse høsten 2022 vises en tydelig forbedring på scoren til nærmeste leder. I en rapport utviklet av Enalyzer trekkes fornøydhet med nærmeste leder frem som en styrke hos Fretex Jobb, sier Sissel Rogne.

Rogne mener dette kan være en indikator på at treningsstudioet for ledere har gitt resultater.

- aiLæring har helt klart vært til stor støtte i vårt arbeid med å kvalitetssikre både lederopplæring og lederutvikling i Fretex, konkluderer de to kompetanseutviklerne.