Jobbintro: - aiLæring hjelper oss med å etterleve Navs aktivitetskrav

Daglig leder Liss Wrennmark i Jobbintro har hatt stor nytte av aiLæring i sin daglige drift. Foto: Jobbintro

Daglig leder i Jobbintro mener aiLæring har gjort det lettere for AFT-deltakere å holde det aktivitetsnivået som forventes i tiltaket.

- I pandemien, da deltakerne ikke kunne møtes fysisk, erfarte vi raskt at aiLæring var en super plattform for både oss og deltakerne. Det forteller Liss Wrennmark, daglig leder i Jobbintro i Horten. 

Wrennmarks opplevelse er at Nav stadig etterspør et høyere aktivitetsnivå i arbeidsforberedende trening. Digitale møter og ulike former for samhandling gjennom aiLæring har gjort det mulig for Jobbintro å tette hull i kandidatens tiltaksløp som lett kan oppstå ved manglende fysisk fremmøte.  

Senket terskelen 

- Hvis en kandidat er for syk til å møte på tiltaket, gjør aiLæring, at vi kan bistå kandidaten uten at det bryter med aktivitetsplikten. Terskelen er ikke lenger så høy for deltakere å delta selv når de har utfordringer, poengerter hun. 

- I tillegg er vi veldig bevisste opplæringskravene som ligger i AFT. Her begynner vi nå å bli gode på å tilby spisset opplæring gjennom aiLæring også, sier Wrennmark. 

Flere gevinster i sikte  

Jobbintro har klare mål om å ta ut enda flere gevinster av aiLæring fremover.  

- Målet er at jobbveiledere, arbeidsledere og andre ansatte skal bruke aiLæring aktivt i forbindelse med blant annet onboarding, medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling. Vi jobber også med å utvikle et undervisningsopplegg for lærekandidater basert på aiLæring, sier Wrennmark.