Fønix skaper forsprang gjennom aiLæring

Tiltaksdeltakere hos Fønix får muligheten til å forberede seg til oppstart gjennom et introduksjonsprogram utviklet i aiLæring. Foto: Fønix

Fønix i Sandefjord er blitt berømte i bransjen for en nyskapende løsning de har utviklet i aiLæring. Modulen «Start før du starter» gir både jobbspesialister og deltakere et felles forsprang i jobbsøkeprosessen.

- Suksessgrunnlaget for arbeidsinkludering vil alltid være møtet mellom jobbspesialisten og jobbsøkeren. Samtidig kan digitale verktøy være en støtte som gjør at man får mest mulig ut av disse møtene, sier Terje Grevle, fungerende leder for Nav-tjenester hos Fønix.

Nyttige forventningsavklaringer 

Selv om digitalisering aldri kan erstatte møter mellom mennesker, erfarer Fønix at informasjonsinnhenting og forventningsavklaringer i forkant av et tiltak er nyttig for både jobbsøker og jobbspesialist. 

Ved å gå gjennom Start før du starter-modulen, får deltakerne anledning til å reflektere rundt sine egne interesser og hvilke bransjer de kan tenke seg å jobbe i. Deltakerne får også grundig informasjon om hvilket opplegg de skal gjennom hos Fønix. Dette bidrar til nyttig forventningsavklaring.

I gang fra dag én 

- På denne måten starter hverken jobbspesialisten eller deltakeren på scratch når de skal ha sitt første møte. Man har allerede et grunnlag å bygge videre på fra dag én, og det oppleves som både verdifullt og tidsbesparende, forklarer Grevle. 

Etter at tiltaket er i gang, går Start før du starter over i Start Fønix. Her finner deltakeren blant annet kurs på aiLæring som Fønix anbefaler. For ikke å snakke om en deltakerstyrt modul for løpende målarbeid gjennom tiltaket.

Hos Fønix har aiLæring har gått fra å være et nyttig hjelpeverktøy, til å nærme seg et helhetlig samhandlingsverktøy som gjør at alle deler av tiltaket fungerer smidigere. 

Ivaretar personvernet

- aiLæring gjør at vi kan samhandle mer effektivt med jobbsøkeren, for eksempel når det gjelder innsyn og utveksling av dokumenter og personinformasjon. Nav er svært nøye på ivaretagelse av personvernet, og da er det en fordel å ha et system som aiLæring å lene seg på, sier Grevle.