Læringsnettverkets kurs

Læringsnettverket arrangerer jevnlig kurs i ulike temaer. 
Kursene går som regel over to halve dager og fører til et kursbevis. Kursene er digitale og gratis for Læringsnettverketets medmemmer. 
Det er begrenset antall plass på de fleste kurs og vi vil derfor forbeholde oss muligheten til å begrense antallet deltakere per bedrift. 

 

Kommende kurs i Læringsnettverket
Portrett av Andreas Karth Roald