Læringsnettverkets kurs

Læringsnettverket arrangerer jevnlig kurs i ulike temaer. 
Kursene går som regel over to halve dager og fører til et kursbevis. Kursene er digitale og gratis for Læringsnettverketets medmemmer. 
Det er begrenset antall plass på de fleste kurs og vi vil derfor forbeholde oss muligheten til å begrense antallet deltakere per bedrift. 

 

Kommende kurs i Læringsnettverket
 1. Læringsnettverket: Kurs om ulike veier til yrkes- og studiekompetanse

  Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kurset vil gi en gjennomgang av læreplanverket for videregående skole og utforske ulike veier til fagbrev, kompetansebevis og studiekompetanse. Kurset legger også til rette for erfaringsutveksling, med mål om å dele mange gode eksempler på mulige utdanningsløp og lære av hverandre.

 2. Læringsnettverkets metodekurs om kartlegging

  Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kravspesifikasjonen til AFT-tiltaket står det at vi skal gjennomføre kartlegging av andre forhold som har betydning for arbeidsdeltakelse; herunder formell og uformell kompetanse. På dette kurset vil du få innføring i kartlegging og screening, oversikt over ulike kartleggingsverktøy og bruksområde. I tillegg til en gjennomgang av etiske retningslinjer og tips til hvordan tolke resultater etter kartlegging

 3. Læringsnettverkets metodekurs i opplæring i norsk for minoritetsspråklige deltakere

  Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Norskopplæring kan være en del av tiltaksleveransen i AFT og VTA, i tillegg til et i anbud og som tilbud til andre oppdragsgivere som kommuner, arbeidsgivere m.m. Dette er en stor og sammensatt målgruppe. Rammevilkårene for opplæring er flere, og innholdet varierer også mye.

Mann
 • Andreas Karth Roald
 • Spesialpedagog/rådgiver Læringsnettverket