Kurs- og konferansekalender

4 resultater

Type arrangement
Velg område
4 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Digitalt seminar om Anbud

  Vi inviterer bedrifter som er involvert i anbudsprosesser, eller vurderer å gå inn i anbudsmarkedet, til et digitalt seminar den 22. august. I dette seminaret trekke vi opp erfaringer fra tidligere anbudsprosesser og gir deltakerne mulighet til å bidra med sine innspill og erfaringer. NB! Seminaret er forbeholdt medlemmer i Arbeid & Inkludering

 2. Læringsnettverket: Kurs om ulike veier til yrkes- og studiekompetanse

  Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kurset vil gi en gjennomgang av læreplanverket for videregående skole og utforske ulike veier til fagbrev, kompetansebevis og studiekompetanse. Kurset legger også til rette for erfaringsutveksling, med mål om å dele mange gode eksempler på mulige utdanningsløp og lære av hverandre.

 3. Læringsnettverkets metodekurs om kartlegging

  Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kravspesifikasjonen til AFT-tiltaket står det at vi skal gjennomføre kartlegging av andre forhold som har betydning for arbeidsdeltakelse; herunder formell og uformell kompetanse. På dette kurset vil du få innføring i kartlegging og screening, oversikt over ulike kartleggingsverktøy og bruksområde. I tillegg til en gjennomgang av etiske retningslinjer og tips til hvordan tolke resultater etter kartlegging

 4. Læringsnettverkets metodekurs i opplæring i norsk for minoritetsspråklige deltakere

  Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Norskopplæring kan være en del av tiltaksleveransen i AFT og VTA, i tillegg til et i anbud og som tilbud til andre oppdragsgivere som kommuner, arbeidsgivere m.m. Dette er en stor og sammensatt målgruppe. Rammevilkårene for opplæring er flere, og innholdet varierer også mye.