Læringsnettverket: Kurs om ulike veier til yrkes- og studiekompetanse

28. aug 2024kl. 09:00–13:00
Digitalt på Zoom Gratis for medlemmer i Læringsnettverket Kr. 2 000 ,- for de som ikke er medlem i Læringsnettverket Påmeldingsfrist : 22. august

Kurset er digitalt og gratis for medlemmer i Læringsnettverket. Kurset vil gi en gjennomgang av læreplanverket for videregående skole og utforske ulike veier til fagbrev, kompetansebevis og studiekompetanse. Kurset legger også til rette for erfaringsutveksling, med mål om å dele mange gode eksempler på mulige utdanningsløp og lære av hverandre.

Ifølge kravspesifikasjonen til AFT skal tiltaksarrangørene tilby tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette innebærer blant annet å legge til rette for opplæring/utdanning på videregående skoles nivå. Det vises til punkt 6 i kravspesifikasjonen for AFT om krav til kompetanse hos tiltaksarrangør.Ifølge kravspesifikasjonen til VTA bør også ansatte i dette tiltaket ha mål fra læreplanene i videregående skole.

Innhold:
 • Gjennomgang av læreplanverket for videregående skole
 • Gjennomgang av ulike veier til fagbrev/kompetansebevis og studiekompetanse
 • Lokal læreplan for arbeidspraksis etter mønster av læreplanverket som utgangspunkt for individuell opplæringsplan og vurdering
 • De ulike kompetansene i vgs., herunder eksamensordninger
 • Noen digitale læringsressurser og eksempeloppgaver til teoretisk eksamen
 • Kort om støttende tiltak og samarbeidspartnere: lese – skriveopplæring, bistand ved tallbehandlingsvansker, bistand til å søke hjelpemidler, studiestøtte m.m.
 • Erfaringsutveksling med mål om åfå fram mange gode eksempler på mulige løp og lære av hverandre.
Kursholder:
 • Andreas Karth Roald

Andreas er spesialpedagog med lang og bred erfaring fra Læringsnettverket og videregående skole. Han har bred kompetanse innen norskopplæring for minoritetsspråklige, yrkesfaglig opplæring og spesialundervisning.

Informasjon og avbestillingsregler

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen – på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

Avbestillingsregler:

 • Bindende påmelding.
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.