Kurs i Jobbfastholdelse

Kurs 1 : Metoder for å utvikle Jobbfastholdelse

På dette kurset lærer du de mest effektive metodene for  å utvikle jobbfastholdelse av et arbeidsforhold. Mange av metodene er hentet fra feltet naturlig læring, det vil si hvilke metoder mennesker som mestrer jobb bruker i sin utvikling av mestringsstrategier. De naturlige mestringsstrategiene for jobbfastholdelse er enkle å lære og enkle å ta i bruk for den som trenger å utvikle jobbfastholdelse. Dersom utvikling av mestringsstrategier ikke fører til jobbfastholdelse, kan man gjøre tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Kurset er digitalt og går over to halve dager, slik at det blir enkelt å tilpasse det til en travel hverdag. Dette kurset er ikke avhengig av at man bruker Karriereverktøy.

Kursinnhold:
  • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på endring av holdninger
  • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb
  • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på tilrettelegging i jobb ved psykiske plager, ulike livsproblemer og begrensinger
 

Kurs 2: Kartlegging av karrierekompetanse og lage utviklingsmål for jobbfastholdelse

Mange har utfordringer med jobbfastholdelse på grunn av manglende mestring i jobben og blir demotivert for jobben eller sykemeldt. Det kan også være at ledere eller kollegaer ikke synes veisøker mestrer jobben godt nok til å fungere i den og at arbeidsforholdet ikke forlenges. Et startpunkt er da kartlegging av karrierestyrker, få tak i det veisøker er god på og passe på at karrierevalget er i tråd med dette. Men ofte holder det ikke bare med styrkeperspektivet for å oppnå jobbfastholdelse. Det må utvikling til.

Første skritt i veiledningsarbeidet er da å kartlegge den kritiske karrierekompetansen- som er de karrierekompetansene den enkelte veisøker trenger å utvikle for jobbfastholdelse – for at en praksisplass skal gå over i å bli en jobb eller at veisøker ikke blir sykemeldt eller blir umotivert. På kurset lærer du å bruke Karrierestyrker –  til å kartlegge detaljert hva den enkelte trenger å utvikle seg på for å mestre en jobb og lage konkrete utviklingsmål for jobbfastholdelse. Les mer om Karrierestyrker her . På samme måte som en trener og utøver lager utviklingmål for trening. Eller en lærer og elev lager konkrete utviklingsmål for læring av fag.  I dette kurset er fokuset særlig på kompetanseområdet  Jobbmestring som inneholder: basisferdigheter i en jobbrolle, myke ferdigheter og jobbferdigheter. 

Kursinnhold: 
  • Karrierekompetanse for jobbfastholdelse - jobbe med kunnskaper, holdninger eller mestringsstrategier?
  • Utvikling av mestring - eller tilrettelegge for å oppnå jobbfastholdelse?
  • Myke ferdigheter: (softskills) relevant for jobbfastholdelse: – komme ut av det med folk, forstå normene og forventningene på arbeidsplassen, relasjoner, samarbeid, konflikthåndtering osv.
  • Jobbferdigheter som avgjør jobbfastholdelse: De ferdighetene som er nødvendige for å kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, beslutningstaking og problemløsing
  • Sykenærværsferdigheter som avgjør jobbfastholdelse: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
  • Bruke Karrierestyrker for å forstå og beskrive mestring og utfordringer nødvendig for jobbfastholdelse
  • Lage utviklingsmål- på de karrierekompetansene en veisøker trenger å utvikle seg på for å oppnå jobbfastholdelse

Kurset er digitalt og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt: