Søstre i business ordnet smittevern til sykehjem

Menova syr smittevernsfrakker

Menova syr smittevernsfrakker

Behovet for smittevernfrakker meldte seg på sykehjemmene i Ringerike og Hole, men det var ikke mulig å få tak i. Da kom daglig leder Magne Enger på den sosiale entreprenøren Sisters in Business i Asker, som har som målsetting å skape arbeidsplasser for innvandrerkvinner. Selvfølgelig kunne de sy smittevernfrakker.

Menovas industrivaskeri på Kilemoen er en samfunnskritisk leverandør i disse koronatider.

Arbeidsmarkedsbedriften er ansvarlig for at sykehjemmene i Ringerike og Hole kommune får det rene tøyet de ansatte trenger.

Gode råd dyre

Men korona-krisen førte til nye behov: Sykehjemmene fikk behov for smittevernfrakker.

Det var ikke mulig å få tak i slike smittefrakker fra de ordinære leverandørene. Da var gode råd dyre.

Magne Enger, daglig leder i Menova AS, tenkte tilbake til et tidligere møte han hadde med Sisters in Business i Asker.

Rungende ja

Enger ringte til Katrine Aspelin og spurte om de kunne hive seg rundt og sy smittevernfrakker? Han stakk innom og leverte en frakk, som Menova ønsket å bestille.

I løpet av 24 timer kom svaret. Et rungende JA!

«Å sy smittevernfrakker hadde vi ikke tenkt på» sa Katrine Aspelin i Sisters in Business.

«Vi har klart å få tak i stoff, og våre syersker tar utfordringen på strak arm».

Diskuterte permitteringer

«Dette er en positiv dag for oss. Faktisk satt vi og diskuterte permitteringer da bestillingen fra Menova kom. Nå ser det ut til at vi får store bestillinger fra både Asker og Bærum kommuner. I tider som dette vil det være svært viktig å kunne produsere denne type kritiske produkter hjemme i Norge».

«Takk til Menova og Magne for denne ideen.»

De 20 første smittevernfrakkene er allerede levert til Menova, og flere er på vei.

Det betyr at de ansatte på sykehjemmene i Ringerike og Hole er sikret tilgang på smittefrakker.

Saken er i sin helhet hentet fra Ringerrikes Blad