Rus problematikk og arbeidsliv – hva kan vi om det, hva er sentralt å ha kjennskap til?

22. aug 2024kl. 13:00–16:00
Digitalt på Zoom Priser for medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: Individuell deltakelse: Kr. 1.500 Deltakelse bedrift: kr. 4.900 Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750 For ikke-medlemmer gjelder et påslag på 25 % Påmeldingsfrist : 15. august

Rusmidler er et felt hvor «alle» mener de har nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebilde og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere, folk i helse og sosialtjenesten og i arbeidslivet som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og intervenere. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet En av fire har vært sløve på jobb på grunn av rusbruk - en av fem har opplevd at en kollega er sløv eller borte fra jobb som følge av bakrus– hvordan bør vi som arbeidsplass imøtekomme dette - hvordan øke forståelsen for målgruppen med denne sårbarheten i arbeidshverdagen.

Presentasjon vil være praktisk rettet og fokusere på følgende temaer;

  • Bruk,
  • motiver,
  • konsekvenser
  • og forebygging

 

Kursholder:
  • Terje Wårheim

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Terje er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med bl.a autismespekterforstyrrelser. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 

  • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
  • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
  • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

Avbestillingsregler

  • Bindende påmelding. 
  • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.