Arbeid & Inkludering

Innhold

Kurs- og konferansekalender

Våre kurs kan også arrangeres lokalt på den enkelte bedrift eller flere bedrifter kan gå sammen om et lokalt kurs. 

Vis filtrering

12 resultater

Type arrangement
Velg område
12 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 11. mars 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

  Kurs i karriereveiledningsverktøyet Jobpics

  På dette kurset vil du lære å bruke det billedbaserte karriereveiledningsverktøyet Jobpics og RIASEC systemet.

 2. 13. mars 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

  Læringsnettverkets Metodekurs Les & Skriv

  Basiskompetanse: lese- og skriveopplæring

 3. 26. mars 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

 4. 26. - 27. mars 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

 5. 2. - 3. april 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

  Asperger syndrom i arbeid

  Mennesker med Asperger syndrom, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser.

 6. 2. - 3. april 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

  Grunnkurs i Supported Employment (SE)

  SE er en metodikk som får stadig sterkere tilslutning, gjerne sett i sammenheng med metoden Indivudual Placement and Support (IPS). NB! Kurset er på engelsk

 7. 8. - 9. april 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

  Kurs i Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy (SIA)

  Bedrifter som ønsker å profesjonalisere sin kartlegging, styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte NAVs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser, inviteres til å være med på kurs.

 8. 10. april 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthungate 27

  Læringsnettverket - Metodekurs minoritetsnorsk

  Språkopplæring kan være en del av tiltaksleveransen i AFT og videre som tilbud til andre oppdragsgivere som kommuner, arbeidsgivere m.m. Dette er en stor og sammensatt målgruppe. Rammevilkårene for opplæring er flere, og innholdet varierer også mye.

 9. 29. - 30. april 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

 10. 14. - 15. mai 2019,

  Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27

  Jobbmestring - Kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse

  Kurset gir grundig metodikk på oppfølging av personer som har begynt i jobb for å sikre at jobben mestres.Kurset er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i Arbeidsinkluderingsbedrifter, NAV, men også andre som flyktningetjenester sykefraværsoppfølging, osv.