Arbeidstakere og overgrep. Hvordan samhandle om ulike seksuell temaer – Hva gjør vi konkret på arbeidsplassen?

9. sep 2024kl. 13:00–16:00
Digitalt på Zoom riser for medlemmer i Arbeid & Inkludering eller ASVL: Individuell deltakelse: kr. 1.500 Deltakelse bedrift: kr. 4.900 Tilleggslokasjon bedrift: kr. 750 For ikke-medlemmer gjelder et påslag på 25 % Påmeldingsfrist : 26. august

Utøvelse av vold og overgrep utgjør et betydelig problem, og det antas være store mørke tall. Studier peker på at det kan minst være dobbelt så høye tall hos mennesker med ulike funksjonsvariabler som den øvrige befolkning.

Personer som har blitt utsatt for seksuelt overgrep, har ofte opplevd alvorlige trusler mot både liv, helse og integritet. God hjelp og oppfølging kan begrense det psykiske skadeomfanget. Arbeidstakere med kognitive funksjonsvariabler kan mangle begrepsapparat for å si ifra eller ikke helt vite hva de er utsatt for. De kan også føle seg enda mer avhengig av personene som utsetter dem for vold eller overgrep, noe som gjør det enda vanskeligere å si fra. I forebyggende perspektiv bør alle på arbeidsplassen gjennomgå bevisstgjøring og opplæring om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

 

Hva kan vi om dette høyst alvorlige temaet på arbeidsplassen – hva gjør vi?

 

Formål

Seksuelle overgrep omfatter fysiske og/eller psykisk krenkelse av seksuell integritet, og hvor psykiske senfølger er hyppig forekommende. Formålet med presentasjon vil være å styrke veileders kompetanse for hvordan forebygge, samt identifisere/legger merke til fysiske tegn eller endringer i en arbeidstakers oppførsel som kan tolkes som et symptom på at han eller hun er utsatt for seksuelle overgrep – hvordan dette bør håndteres. Når du som ansatt får kjennskap til mulige overgrep, har du et selvstendig ansvar for å melde dette videre.

 

Sentrale temaer kan være;

 • Seksuell helse – hva er det?
 • Forebygging - bevissthet hva angår ferdigheter i
  • å sette egne grenser, og forstå andres grenser
  • Intimsoner
  • Hva skiller kjæreste, venn og kollega
  • Normer og regler
  • Grenser og samtykke
 • Ulike typer seksuelle overgrep
 • Eksempler på atferd som kan vekke bekymring – hva gjør vi?

Det oppfordres å sette disse viktige temaene på dagsordenen – presentasjon vil redegjøre for ulike innfallsvinkler for hvordan snakke om seksualitet, hvordan opparbeide et seksualvennlig miljø på arbeidsplassen.

Kursholder:
 • Terje Wårheim

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning. Terje er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i tverrprofesjonelt samarbeid i helse og sosialsektoren. Han underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Han har også videreutdanning i ART: Aggression Replacement Training og har lang erfaring i arbeid med barn og unge med bl.a autismespekterforstyrrelser. 

Praktisk informasjon og avbestillingsregler

 

 • Dagen før kurset vil du motta en e-post med med praktisk informasjon og instruksjon om hvordan du logger deg på kommunikasjonsplattformen Zoom, som blir benyttet.
 • Alle på kurset må ha en PC/Mac, med kamera og mikrofon.
 • Vær forberedt på å være til stede på video hele kursdagen - på samme måte som du ville gjort i et fysisk kurs.

Avbestillingsregler

 • Bindende påmelding. 
 • Ved avbud mindre enn to arbeidsdager i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 1 uke før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det kan sendes stedfortreder.