Individual Placement & Support - en praktisk veileder

Revidert utgave med forord av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med denne boken er først og fremst å gi en god innføring i Individual Placement and Support (IPS) til alle som jobber med, eller er interessert i, rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Individual Placement and Support (IPS) er en evidensbasert tilnmærming for oppnå ordinært arbeid for personer med psykiske lidelser.  Modellen brer om seg i raskt tempo i Norge og resten av verden. Det har lenge vært behov for skriftlig materiale om IPS som er tilpasset norske forhold. Formålet med denne boken er først og fremst å gi en god innføring i IPS til alle som jobber med, eller er interessert i, rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Boken har likevel et mye viktigere innhold enn det denne begrensningen skulle tilsi og henvender seg derfor også til alle andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering av mennesker, eller som trenger en oppslagsbok i emnet.

Individual Placement and Support: en praktisk veileder gir en bred introduksjon til IPS. Både metodisk tilnærming og praktisk arbeid blir grundig gjennomgått. Boken gir en innføring i alle de sentrale prosessene for å jobbe med IPS, fra strategier for å aktivt involvere klienter til hvordan drive jobbutvikling. Den gir mange praktiske tips og er rik på eksempler. Det er ikke nødvendig å ha spesielle forkunnskaper for å ha utbytte av boken.

Om forfatterne

Sarah J. Swanson er IPS-instruktør ved Dartmouth Psychiatric Research Center i USA. Hun har vært direktør for Supported Employment Training i Ohio Supported Employment CCOE og har 18 års erfaring fra psykisk helsearbeid. Hun er en internasjonalt anerkjent IPS-instruktør og har de siste årene reist rundt i hele verden for å lære opp nye IPS-programmer, i tillegg til å jobbe med utvikling av IPS-modellen.

Deborah R. Becker er Associate Professor of Community and Family Medicine and of Psychiatry ved Dartmouth Psychiatric Research Center i USA. Hun er spesialist på rehabilitering og har ledet forskningsstudier på arbeidsrettet rehabilitering, boligutfordringer og dobbeltdiagnoser. Sammen med Robert E. Drake har hun utviklet og forsket på IPS.

Boken koster 450 kroner (+ porto og ekspedisjonsgebyr)