Individual Placement and Support (IPS)

Hva er IPS?

Individual Placement and Support (IPS) og er en svært systematisk måte å jobbe på for å oppnå ordinært arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Bestill IPS-boken - En praktisk veileder

Revidert utgave med forord av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med denne boken er først og fremst å gi en god innføring i Individual Placement and Support (IPS) til alle som jobber med, eller er interessert i, rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Mann