Fagkonferansen 2023: Relasjons-kompetanse som kilde til endring og fremdrift

Tove Iversen står på scenen i en rød kjole og snakker til Fagkonferansens publikum.

Tove Iversen, veileder og markedsansvarlig i medlemsbedriften Prima, holdt et inspirerende foredrag om veilederens viktige rolle i å skape emosjonell respekt og trygghet i arbeidet med både jobbkandidater, næringsliv og NAV. Foto: Silje Eide

Å arbeide som veileder er en balansekunst. Det handler om å utfordre, stille krav og støtte. For å lykkes i dette arbeidet står relasjonskompetanse helt sentralt.

De 110 medlemsbedriftene i bransjeforeningen Arbeid og Inkludering løper et viktig ærend i arbeidet med å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet til å få og beholde en jobb. Relasjonskompetanse og tilhørende evne til å etablere kontakt med andre mennesker slik at de føler seg respektert og ivaretatt, er viktig for å skape positive endringer i arbeidet med utenforskap i arbeidslivet.

Nysgjerrighet på andre mennesker

En stor og viktig del av jobben som veileder handler om å bygge og vedlikeholde relasjoner til ulike mennesker i ulike roller og med ulike behov. Det handler om en genuin menneskeinteresse og et ønske om å bli kjent med og være positivt nysgjerrig på andre mennesker.

Det var hovedbudskapet til foredragsholder, Tove Iversen fra medlemsbedriften Prima. Foredraget var et av totalt ni foredrag under den to dager lange konferansen.

Invester tid i relasjoner 

For å lykkes i arbeidet som veileder må du være glad i folk og ha en grunnleggende tro på at folk kan utvikle seg. Det fortale Tove til en fullsatt sal i Folkets hus i Oslo. Hun var tydelig på at tillit er helt avgjørende for å skape positive resultater og fremgang, og at du som veileder må gjøre deg fortjent til tilliten.  

- Tillit oppnår du først når du investerer tid i og blir kjent med de du skal jobbe sammen med. Det gjelder både kandidaten, bedriftene og Nav. Samtidig må du by på deg selv.  

Emosjonell likeverdighet 

Som veileder skal du både støtte, være tydelig og direkte. Det er en balansekunst som krever tillit, noe som ofte er avgjørende for en kandidats fremdrift. Tillit skapes gjennom dialog, og en god dialog kjennetegnes av at begge parter opplever emosjonell likeverdighet, trygghet og harmoni. Tove fremhevet viktigheten av å opprettholde en positiv relasjon mellom partene. 

- I en relasjon er det viktig å balansere positive og korrigerende tilbakemeldinger. Positive tilbakemeldinger bør være førende for veiledningen. Samtidig er korrigerende tilbakemeldinger viktig ettersom kandidaten får mulighet til forbedring og dermed vise motivasjon for positiv ending og fremdrift, sa Iversen. 

Åpen og ærlig dialog 
Tilbakemeldinger er viktig ikke bare for kandidaten, men også overfor de ulike bedriftene som er engasjert i arbeidstreningen. I relasjonen til næringslivet er det derfor viktig at veilederen er ærlig og direkte i møte med bedriftslederens forventninger. Det innbyr til tillit, ifølge foredragsholderen. 

- Si at kandidaten har problemer med oppmøte, dersom dette er tilfellet, oppfordrer Tove.  

Direktør i Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien, stiller seg bak Toves budskap.   

- Bransjen kan ikke løse alle vansker verken for Nav, arbeidssøkerne eller næringslivet, men veilederne våre er helt nødvendige for å få flere i jobb. Det er ingenting som kommer av seg selv. Moderne arbeidsinkludering krever gode relasjoner og tillitt mellom veileder, kandidat og næringsliv for å lykkes. Hvert år sørger våre medlemsbedrifter for at mer enn 13.000 mennesker kommer i arbeid eller utdanning. Det er et arbeid vi skal fortsette med og styrke. Relasjonskompetanse hører til i verktøykassen vår.