Dialogen mellom Ringer i Vannet og næringslivet blir stadig tettere

Portrett ute av Christine Schaanning

Portrett av leder for fag og utvikling i Arbeid & Inkludering Christine Schaanning. Foto: Arbeid & Inkludering

For å lykkes med arbeidsinkludering via Ringer i Vannet er det avgjørende at vi har en tett dialog med bransjene, sier fagleder i Arbeid & Inkludering, Christine Schaanning.

Forrige uke gjennomførte Arbeid & Inkludering en digital samling for næringslivskontaktene i Ringer i Vannet. Direktører og representanter fra fire forskjellige bransjer var til stede, og alle snakket varmt om verdien av arbeidsinkludering.

- Vi må alltid huske at arbeidsinkludering i bunn og grunn er bygd på tett samarbeid mellom inkluderingsbedrifter og de ulike bransjene i arbeidslivet, sier Schaanning.

Samlingen startet med en gjennomgang av arbeidsmarkedet med Victoria Sparrman fra NHO Samfunnsøkonomi, før Tove Iversen fra Prima snakket om den viktige relasjonskompetansen. Kommunikasjonssjef Modolf Moen i Arbeid & Inkludering snakket om markedsarbeid, og til slutt ble en lansering av Ringer i Vannet-avtaler i Power BI gjennomført. 
                                                                                                                                                           

- Nå kan næringslivskontakter bruke Power BI til å se hvilke bedrifter i området som har en Ringer i Vannet-avtale, og hvilke bedrifter som fortsatt kan rekrutteres. Faglederen betegner dette som et gjennombrudd i Ringer i Vannet-arbeidet.

- Power BI-rapporten vil være svært verdifull og tidsbesparende for næringslivskontaktene i deres markeds- og rekrutteringsarbeid, sier Schaanning. 

Programmet for dagen kom i stand etter tett dialog med næringslivskontaktene i forkant. Schaanning tror deltakerne opplevde kombinasjonen av en samfunnsøkonomisk gjennomgang av arbeidslivet og påfyll av relasjonskompetanse som nyttig.

- Å være næringslivskontakt handler mye om å ta initiativ, og heller ta en telefon for mye enn en for lite. Mange kvier seg nok for å være for pågående, så derfor var det nyttig med en økt om det med å bli tryggere på den relasjonelle biten av det å være en næringslivskontakt, tilføyer faglederen.