Ringer i Vannet-prisen går til AMV

Stein Lier Hansen overrakte Ringer i Vannet-prisen til Thor-Eivind Fosse fra AMV i dag. AMV er en mekanisk bedrift som har utmerket seg ved å satse på fagkompetanse og ved å rekruttere aktivt gjennom Ringer i Vannet.

AMV i Flekkefjord vant Ringer i Vannet-prisen 2022! De har rekruttert gjennom Ringer i Vannet i en årrekke, og bedriften satser bevisst på fagkompetanse og utvikling for alle sine medarbeidere. Direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen overrakte prisen på Lean Forum sin årskonferanse i dag.

Stein Lier Hansen beskrev en progressiv bedrift som satser på å utdanne medarbeidere for fremtiden, da han delte ut Ringer i Vannet-prisen. Lier Hansen er direktør i Norsk Industri i NHO.

– Bedriften som er årets vinner var en av de første i landet til å bli med i Ringer i Vannet i 2013. De har tatt i mot en rekke kandidater både i praksis og i aktuelle stillinger. Per i dag har bedriften 14 ansatte som har kommet inn gjennom inkludering. I tillegg har bedriften et hårete mål om at 10 prosent skal være lærlinger. I dag har bedriften 28 lærlinger. det utgjør 14 prosent av arbeidsstokken. De har et godt arbeidsmiljø som måles gjennom et lavt sykefravær. 

– Jeg vil be AMV AS fra Flekkefjord om å komme opp på scanen, sa Lier Hanse før han overrakte prisen til jubel fra salen.  

 

Fagutdanning er nøkkelen

 

– Kompetanse og fagutdanning er nøkkelen for å få jobb, og dermed for å inkludere flere i arbeidslivet, sier Thor Eivind Fosse fra AMV. – Vi har et mål om at alle som kommer inn til oss i praksis eller som ansatt skal lære noe. Når de går ut av døren vår, skal de kunne mer enn da de kom inn første gang. 

To av kandidatene som i dag er i et opplæringsløp i AMV, er der gjennom lærekandidatordningen. Lærekandidatordningen gir muligheter til å skreddersy fagopplæring til elever som ønsker opplæring i bedrift, men som ikke sikter mot full yrkeskompetanse. Målet er å tilby opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov, og et grunnlag for fremtidig arbeid.

 
Ringer i Vannet-oppfølgingen er avgjørende 

 

Bedriftene trenger arbeidskraft, samtidig som 600 000 står utenfor arbeidslivet og over 200 000 av disse er i registrert hos Nav som personer med nedsatt arbeidsevne. Det er det høyeste tallet siden 2015. 

– Vi har nå en unik sjanse til å rekruttere gjennom inkluering. Ringer i Vannet metodikken er spesielt utformet for dette formålet. Vi tar utgangspunkt i bedriftene, ser på deres behov og finner den riktige kandidaten. Bedriften og kandidaten får tett oppfølging før, under og etter ansettelsen, sier spesialrådgiver i Arbeid & Inkludering Christine Schaaning om Ringer i Vannet-metodikken.

Fosse fra AMV understreker dette oppfølgingen som noe av det mest avgjørende for at de har lykkesmed rekruttering via Ringer i Vannet-metodikken.

– Det som er viktig med RiV-metodikken, er at de blir fulgt opp etter at de er ansatt i bedriften. Vår samarbeidspartner i Ringer i Vannet kommer på kaffebesøk og setter seg inn i hvordan det går, sier Fosse. – Vi trenger det støttehjulet uansett hvor gode vi er til å ta i mot og inkludere mennesker. Vi trenger å ha en person å ringe til hvis det er noe. 

Det gir en støtte i overgangsfasen, som igjen fører til at AMV har stabile ansatte som blir værende i bedriften.

– De vi har fått inn gjennom inkludering blir værende, det er en styrke for bedriften. I dag sitter to av de som ledere, sier Fosse.